Меню

Фінанси

Останні новини про пенсійну реформу в Україні в 2021 році

Кардинальні зміни в пенсійному законодавстві України відбуваються протягом останніх 5 років. Деякі нововведення поступово впроваджуються в практику нарахування пенсій, деякі знаходяться на стадії обговорення та розгляду. Яким буде підсумковий варіант законодавства про пенсії поки не ясно, але загальні цілі і тенденції простежуються. Однак, щоб розібратися якою буде сьогоднішня  пенсійна реформа в Україні, потрібно розуміти якою

Последние новости о пенсионной реформе в Украине в 2021 году

Кардинальные изменения в пенсионном законодательстве Украины происходят в течение последних 5 лет. Некоторые нововведения постепенно внедряются в практику начисления пенсий, некоторые находятся на стадии обсуждения и рассмотрения. Каким будет итоговый вариант законодательства о пенсиях пока не ясно, но общие цели и тенденции прослеживаются. Однако, чтобы разобраться какой будет сегодняшняя пенсионная реформа в Украине, нужно понимать

Налоговый кодекс Украины на 2021 год

Каждый год предприниматели и юридические лица ожидают законодательные изменения в Налоговом кодексе Украины. Тяжелая экономическая и политическая ситуация, вспышка коронавирусной инфекции негативно сказались на государственной корзине. В начале нового года он остался пустым. Выровнять ситуацию поможет новый Налоговый кодекс Украины 2021, по крайней мере так считает действующая власть. Налоговый кодекс Украины 2021 – из чего

Податковий кодекс України на 2021 рік

Кожен рік підприємці та юридичні особи очікують законодавчі зміни в Податковому кодексі України. Тяжка економічна та політична ситуація, спалах коронавірусної інфекції негативно сказалися на державному кошику. На початку нового року він залишився порожнім. Вирівняти ситуацію допоможе новий податковий кодекс України 2021, принаймні так вважає діюча влада. Податковий кодекс України 2021 – з чого він складається?

ГНА в 2021 году будет непосредственно в форме ВНО

Как будут выпускники школ сдавать экзаменационные экзамены, для многих остается загадкой. Недавно в информационных источниках появились слухи, что выпускники будут сдавать ГИА в 2021 году непосредственно в форме ВНО. В случае возникновения непредвиденной ситуации, в частности, обострения периода пандемии, школьники будут освобождены от обязательных экзаменов. По крайней мере так заявляют компетентные лица Минобразования. Формат ВНО-каким

ДПА в 2021 році буде безпосередньо у формі ЗНО

Як будуть випускники шкіл складати екзаменаційні іспити, для багатьох залишається загадкою. Нещодавно в інформаційних джерелах з’явилися чутки, що випускники здаватимуть ДПА в 2021 році безпосередньо у формі ЗНО. У разі виникнення непередбаченої ситуації, зокрема, загострення періоду пандемії, школярі будуть звільнені від обов’язкових іспитів. Принаймні так заявляють компетентні особи Міносвіти. Формат ЗНО – яким буде ДПА

Підвищення зарплати голови сільської ради у 2021 році в Україні

В новому році голови сільської ради як і усі українці очікують наступне підвищення заробітної плати. Оклади держслужбовців та бюджетників стали відомі вже зараз. Наскільки підвищиться зарплата голови сільської ради у 2021 році в Україні, питання, яке ніколи не втратить своєї актуальності. Розмір заробітної плати голови сільради в 2021 році в Україні – з чого складається

Повышение зарплаты председателя сельского совета в 2021 году в Украине

В новом году главы сельского совета как и все украинцы ожидают следующее повышение заработной платы. Оклады госслужащих и бюджетников стали известны уже сейчас. Насколько повысится зарплата председателя сельского совета в 2021 году в Украине, вопрос, который никогда не потеряет своей актуальности. Размер заработной платы председателя сельсовета в 2021 году в Украине – из чего состоит

Підвищення зарплати сімейного лікаря у 2021 році в Україні

Лікар – затребувана професія на території України та в усьому світі. Представники розвитих країн медичної галузі цінуються і отримують за свою працю чималі гроші. На жаль, цього не можна сказати про Україну. Незважаючи на всю престижність професії, зарплата сімейного лікаря у 2021 році в Україні залишає бажати кращого. За статистикою цього 20% лікарів в Україні

Повышение зарплаты семейного врача в 2021 году в Украине

Врач – востребованная профессия на территории Украины и во всем мире. Представители развитых стран медицинской отрасли ценятся и получают за свой труд немалые деньги. К сожалению, этого нельзя сказать об Украине. Несмотря на всю престижность профессии, зарплата семейного врача в 2021 году в Украине оставляет желать лучшего. По статистике этого 20% врачей в Украине получают