Меню

Фінанси

Налог на недвижимое имущество на 2022 год в Украине

Стало известно насколько увеличится налог на недвижимое имущество на 2022 год в Украине. Показатель вырастет на 21%. Цифра большая, поэтому украинцы интересуются вопросом, кому и сколько придется платить налог за лишние метры. Кем и как устанавливается ставка налогообложения? Вместе с повышением ПМ в Украине меняется показатель льгот, соцвыплаты и налог на недвижимость. Указанное предусмотрено в

Податок на нерухоме майно на 2022 рік в Україні

Стало відомо наскільки збільшиться податок на нерухоме майно на 2022 рік в Україні. Показник зросте на 21%. Цифра велика, тому українці цікавляться питанням, кому і скільки доведеться платити податок за зайві метри. Ким і як встановлюється ставка оподаткування? Разом з підвищенням ПМ в Україні змінюється показник пільг, соцвиплати і податок на нерухомість. Зазначене передбачено у

Субсидия в 2022 году в Украине

Интересно, что будет в новом году, как будет начисляться субсидия в 2022 году? В постановлении Кабинета Министров Украины по номеру 848 сообщается, что риск остаться без субсидии на оплату ЖК услуг в текущем отопительном сезоне угрожает украинцам, имеющим долги по коммунальным платежам. Прекращение начисления субсидии наступит лишь после трех месяцев просрочки коммунальных платежей. Кому дадут

Субсидія в 2022 році в Україні

Цікаво, що буде у новому році, як буде нараховуватись субсидія в 2022 році? У постанові Кабінету Міністрів України за номером 848 повідомляється, що ризик залишитись без субсидії на оплату ЖК послуг у поточному опалювальному сезоні загрожує українцям, які мають борги з комунальних платежів. Припинення нарахування субсидії настане лише після трьох місяців прострочення комунальних платежів. Кому

Минимальный прожиточный минимум на 2022 год в Украине

Минимальный прожиточный минимум на 2022 год в Украине волнует многих украинцев, ведь от этого показателя зависят многие другие социальные выплаты в стране. Минфин с Кабмином запланировали роль на конце 2021 года ПМ на следующий год, на основе роста цен, и годовой инфляцих, так чтобы сумма покрывала потребности траты. Это общеизвестная информация, поэтому ее в свободном

Мінімальний прожитковий мінімум на 2022 рік в Україні

Мінімальний прожитковий мінімум на 2022 рік в Україні хвилює багатьох українців, адже від цьогопоказника залежать багато інших соціальніх виплат в країні. Мінфін із КабМіном запланували роль на прикінці 2021 року ПМ на наступний рік, на основі роста цін, та річної инфляціх, так щоб сума покривала потребчі трати. Це загальновідома інформація, тому її в свобідному достуі

Яким буде підвищення пенсії пенсіонерам МВС України в 2022 році?

Новий 2022 рік настав. Незважаючи на це у осіб похилого віку є безліч питань щодо розміру виплат. Наприклад, яка буде пенсія пенсіонерам МВС в 2022 році в Україні, питання, яке не втратило актуальності у пенсіонерів правоохоронних органів. Нововведення 2022 року Ні для кого не секрет, що Україна знаходиться в складній економічній ситуації. Грошей у державній

Каким будет повышение пенсии пенсионерам МВД Украины в 2022 году?

Новый 2022 год наступил. Несмотря на это у лиц пожилого возраста есть множество вопросов относительно размера выплат. Например, какая будет пенсия пенсионерам МВД в 2022 году в Украине, вопрос, который не потерял актуальности у пенсионеров правоохранительных органов. Нововведение 2022 года Ни для кого не секрет, что Украина находится в сложной экономической ситуации. Денег в государственной

Вихід на пенсію у 2022 році в Україні

Продовження пенсійної реформи в Україні торкнеться 2022 рік. Тому більшу частину майбутніх пенсіонерів цікавить вихід на пенсію у 2022 році, а діючих – законодавчі нововведення. Вже сьогодні відомо, які зміни настають через місяць. Деякі з них позитивні, інші-сподобаються не кожному. Страховий стаж і право виходу на пенсію У новому році зміниться страховий стаж і право

Выход на пенсию в 2022 году в Украине

Продолжение пенсионной реформы в Украине затронет 2022 год. Поэтому большую часть будущих пенсионеров интересует выход на пенсию в 2022 году, а действующих – законодательные нововведения. Уже сегодня известно, какие изменения наступают через месяц. Некоторые из них положительные, другие-понравятся не каждому. Страховой стаж и право выхода на пенсию В новом году изменится страховой стаж и право