Меню

Освіта

Коли буде ЗНО в 2022 році?

Важлива новина для нинішніх випускників школи, які будуть здавати ЗНО в 2022 році, говорить по майбутні зміни щодо здачі іспиту. Як зміниться єдиний держіспит, які особливості здачі ЗНО в 2022 році? Чи правда, що завдання стануть складніше? Чи скоротиться кількість 100-бальників? На найгостріші запитання пропонуємо отримати відповіді прямо зараз. Суть ЗНО У багатьох країнах давно

Когда будет ВНО в 2022 году?

Важная новость для нынешних выпускников школы, которые будут сдавать ВНО в 2022 году, говорит о предстоящих изменениях по сдаче экзамена. Как изменится Единый госэкзамен, каковы особенности сдачи ВНО в 2022 году? Правда ли, что задания станут сложнее? Сократится ли количество 100-балльников? На самые острые вопросы предлагаем получить ответы прямо сейчас. Суть ВНО Во многих странах

ДПА в 2022 році буде безпосередньо у формі ЗНО

Що стосується ДПА 2022 – то зміни дійсно будуть. І це не наша примха, завдання ускладнити іспит не варто. Вся справа в тому, що саме в 2022 році школу будуть закінчувати хлопці та дівчата які з першого класу вчилися за сучасними шкільними стандартами. А в них зовсім інші підходи. На чолі кута не просто знання

ГНА в 2022 году будет непосредственно в форме ВНО

Что касается ГИА 2022-то изменения действительно будут. И это не наша прихоть, задача усложнить экзамен не стоит. Все дело в том, что именно в 2022 году школу будут заканчивать парни и девушки которые с первого класса учились по современным школьным стандартам. А у них совсем другие подходы. Во главе угла не просто знание фактов, дат

Підвищення стипендії студентам в 2022 році

Кожен рік разом з підвищення прожиткового рівня збільшується зарплата та інші грошові виплати українців. Точно, якою буде стипендія в 2022 році в Україні стане відомо після затвердження бюджету на 2022 рік. Зараз залишається догадуватися, якою вона буде. Що таке стипендія? Стипендія – це щомісячна грошова допомога, яка видається навчаються в навчальних закладах, з наміром простимулювати

Повышение стипендии студентам в 2022 году

Каждый год вместе с повышение прожиточного уровня увеличивается зарплата и другие денежные выплаты украинцев. Точно, какой будет стипендия в 2022 году в Украине станет известно после утверждения бюджета на 2022 год. Сейчас остается догадываться, какой она будет. Что такое стипендия? Стипендия – это ежемесячная денежная помощь, которая выдается обучающимся в учебных заведениях, с намерением простимулировать

ГНА в 2021 году будет непосредственно в форме ВНО

Как будут выпускники школ сдавать экзаменационные экзамены, для многих остается загадкой. Недавно в информационных источниках появились слухи, что выпускники будут сдавать ГИА в 2021 году непосредственно в форме ВНО. В случае возникновения непредвиденной ситуации, в частности, обострения периода пандемии, школьники будут освобождены от обязательных экзаменов. По крайней мере так заявляют компетентные лица Минобразования. Формат ВНО-каким

ДПА в 2021 році буде безпосередньо у формі ЗНО

Як будуть випускники шкіл складати екзаменаційні іспити, для багатьох залишається загадкою. Нещодавно в інформаційних джерелах з’явилися чутки, що випускники здаватимуть ДПА в 2021 році безпосередньо у формі ЗНО. У разі виникнення непередбаченої ситуації, зокрема, загострення періоду пандемії, школярі будуть звільнені від обов’язкових іспитів. Принаймні так заявляють компетентні особи Міносвіти. Формат ЗНО – яким буде ДПА

Навчальні програми на 2019-2020 навчальний рік

У зв’язку з нестандартним закінченням попереднього навчального періоду через пандемію COVID-19, навчальним закладам необхідно буде коригувати навчальні програми на 2020/2021 навчальний рік, враховуючи нові вимоги Міністерства освіти. Пропонуємо більш детально розглянути питання затвердження робочих програм і нововведення, які будуть актуальні в прийдешньому навчальному році. Нововведення 2020-2021 навчального року у зв’язку з тим, що весняний період

Гранты на 2021 год в Украине

Украина – страна нераскрытых талантов. Заявить о себе, показать лучшие сферы деятельности, поддержать проблематичные сферы помогут гранты на 2021 год в Украине. В новом периоде для заинтересованных личностей смогут стать победителями украинских и международных конкурсов, гарантирующих обязательные гранты на развитие сфер деятельности или реализации собственных способностей. Гранты 2021 в Украине в сфере культуры В этом