Меню

Тарифи

Розрахунок відпускних у 2021 році в Україні

Незважаючи на короновірусну інфекцію, яка продовжує «гуляти по країнам», багато українців вже заздалегідь планують відпустку в 2021 році. Але правила розрахунку і виплати відпускних грошей дещо змінилися, тому незайвим буде дізнатися, що нового чекає громадян, який розрахунок відпускних у 2021 році в Україні? Якими будуть зміни в розрахунку відпускних? У 2020 році готувався законопроект, до

Доплата мінімальної зарплати у 2021 році в Україні

Відповідно до норм чинного законодавства, мінімальна заробітна плата – це своєрідна гарантія, а тому жоден громадянин не повинен отримувати за свої старання менше. Але бувають випадки, коли через особливості тарифних розрядів або специфіку роботи людина повинна була б отримати суму у 2000 або 3000 гривень. В такому випадку законодавство зобов’язує роботодавця здійснювати спеціальні доплати до

Налоговая социальная льгота в 2021 году

Под налоговой социальной льготой понимается денежная сумма, которая не учитывается при вычитании налогов из заработной платы. Другими словами, это необлагаемая часть дохода. Получить такую привилегию в новом году желает каждый украинец. Поэтому интернет запрос, налоговая социальная льгота в 2021 году считается одним из популярных. Подробнее о налоговой социальной льготе в 2021 году Один раз, воспользовавшись

Тарифная сетка на 2021 год

Существуют общие принципы, в соответствии с которыми два рабочего не могут получать одинаковую заработную плату за выполняемую работу различной сложности. Эти принципы нашли свое отражение в тарифной системе оплаты труда, используемой во всех государственных учреждениях и учреждениях. Тарифная сетка пересматривается властями почти каждый год, а потому постоянно происходит определенные нововведения, ставки постепенно увеличиваются, чтобы соответствовать

Тарифи Водафон України на 2021 рік

Відомий в усієї країні оператор Водафон в наступному році знову здивує власних користувачів послуг. Очікується, що тарифи Водафон України на 2021 рік будуть змінені. В яку зі сторін залишається загадкою для усіх. Пропонуємо ознайомитися з останніми нововведеннями в діяльності компанії. Зміни 2020 року У травні 2020 року зміняться тарифні плани мобільного оператору Водафон. Планується, що

Таблиця тарифної сітки на 2021 рік для бюджетної сфери

Існують загальні принципи, відповідно до яких два робітника не можуть отримувати однакову заробітну плату за виконувану роботу різної складності. Ці принципи знайшли своє відображення у тарифній системі оплати праці, що використовується у всіх державних закладах та установах. Тарифна сітка переглядається владою майже щороку, а тому постійно відбувається певні нововведення, ставки поступово збільшуються, щоб відповідати сучасним

Мінімальний прожитковий мінімум на 2021 рік в Україні

Україна, так само як і велика кількість інших держав, має ряд важливих соціальних гарантій, наприклад, мінімальні пенсійні нарахування чи мінімальну заробітну плату. Водночас при визначенні цих величин, а також стипендіальних виплат, податків, тощо, фундаментальне значення має прожитковий мінімум. Щоб мати змогу обрахувати величини тих чи інших нарахувань, важливо знати про підвищення мінімального прожиткового мінімуму на

О повышении минимального прожиточного минимума на 2021 год

Украина, так же как и большое количество других государств, имеет ряд важных социальных гарантий, например, минимальные пенсионные начисления или минимальную заработную плату. В то же время при определении этих величин, а также стипендиальных выплат, налогов и т.д., фундаментальное значение имеет прожиточный минимум. Чтобы иметь возможность рассчитать величины тех или иных начислений, важно знать о повышении

Таблиця ЄТС на 2020 рік в Україні

Розрахунок окладу бюджетників і нарахування зарплати неможливе без використання тарифної сітки. По суті, таблиця ЄТС на 2021 рік в Україні нічим не відрізняється від 2019 року. При цьому зі слів представників уряду стало відомо, що зростання зарплат бюджетників неминуюче. Єдина тарифна сітка в Україні – що собою являє? Тарифна сітка є системою, завдання якої полягає

Тарифы Водафон Украины на 2021 год

Известный во всей стране оператор Водафон в следующем году вновь удивит собственных пользователей услуг. Ожидается, что тарифы Водафон Украины на 2021 год будут изменены. В какую из сторон остается загадкой для всех. Предлагаем ознакомиться с последними нововведениями в деятельности компании. Изменения 2020 года В мае 2020 года изменятся тарифные планы мобильного оператора Водафон. Планируется, что