Меню

Соціальна допомога

Алименты на ребенка в 2021 году

Вопрос алиментов на детей регулируется Семейным кодексом Украины. Одно из главных требований — обеспечивать детей должны оба родители, даже если они в разводе (или вовсе не заключали брак) и не проживают вместе. Алименты на ребенка 2021 – дело не добровольное, а закрепленное законом. Взрослые могут самостоятельно договориться о сумме алиментов или решить вопрос в суде.

Аліменти на дитину в 2021 році

Питання аліментів на дітей регулюється Сімейним кодексом України. Одне з головних вимог — забезпечувати дітей повинні обоє батьки, навіть якщо вони в розлученні (або зовсім не укладали шлюб) і не проживають разом. Аліменти на дитину 2021 – справа не добровільна, а закріплена законом. Дорослі можуть самостійно домовитися про суму аліментів, або вирішити питання в суді.

Социальная помощь многодетным семьям в 2021 году в Украине

Многодетную семью по праву можно считать тем социальным институтом, который обязано защищать и поддерживать государство. Это обусловлено тем, что проблемы и трудности, которые испытывают такими семьями, иногда просто невозможно решить самостоятельно. Улучшить сложившееся положение может социальная помощь многодетным семьям в 2021 году. Какие права имеют многодетные семьи, что изменилось в 2021 году и куда обращаться

Соціальна допомога багатодітним сім’ям в 2021 році в Україні

Багатодітну сім’ю по праву можна вважати тим соціальним інститутом, який зобов’язана захищати і підтримувати державу. Це обумовлено тим, що проблеми і труднощі, які відчувають такими сім’ями, іноді просто неможливо вирішити самостійно. Поліпшити сформоване становище може соціальна допомога багатодітним сім’ям в 2021 році. Які права мають багатодітні сім’ї, що змінилося в 2021 році та куди звертатися

Соціальна допомога інвалідам з дитинства в 2021 році

Визначення групи інвалідності в 2021 році проводиться на підставі різних факторів. Враховується вплив патології на життєдіяльність людини, його самостійність. Яка соціальна допомога інвалідам з дитинства 2021 покладається та які документи для нарахування виплат необхідні відомо вже зараз. Різновиди груп інвалідності Направлення громадянина на комісію проводиться при виявленні таких стійких розладів: порушення мови, голосоутворення; поразка органів

Социальная помощь инвалидам с детства в 2021 году

Определение группы инвалидности в 2021 году проводится на основании различных факторов. Учитывается влияние патологии на жизнедеятельность человека, его самостоятельность. Какая социальная помощь инвалидам с детства 2021 полагается и какие документы для начисления выплат необходимы известно уже сейчас. Разновидности групп инвалидности Направление гражданина на комиссию проводится при выявлении следующих стойких расстройств: нарушение речи, голосообразование; поражение органов

Размер пособия на погребение 2021 год

Социальные выплаты для захоронения умершего выплачиваются в основном пенсионерам или инвалидам. Это государственная гарантия, что малообеспеченные категории граждан или одинокие будут достойно похоронены после смерти. Это актуальный социальный вопрос, который волнует многих, какой будет размер пособия на погребение 2021 год для близкой родни, которые жили или не проживали вместе с умершим? Сумма выплат Решение о

Розмір допомоги на поховання 2021 рік

Соціальні виплати для поховання померлого виплачуються в основному пенсіонерам або інвалідам. Це державна гарантія, що малозабезпечені категорії громадян або самотні будуть гідно поховані після смерті. Це актуальне соціальне питання, яке хвилює багатьох, який буде розмір допомоги на поховання 2021 рік для близької рідні, які жили чи не проживали разом з померлим? Сума виплат Рішення про

Пільги багатодітним сім’ям в 2021 році

Відповідно до чинного законодавства сім’я визнається багатодітною при появі третьої дитини. Така кількість нужденних осіб передбачає високе навантаження на фінансові можливості батьків. Щоб підтримати багатодітних батька і матір, державою передбачено кілька заходів допомоги для даної категорії громадян. Які пільги будуть мати багатодітні сім’ї в 2021 році батькам слід знати заздалегідь. Чи багато людей користуються пільгами?

Расчет отпускных в 2021 году в Украине

Несмотря на короновирусную инфекцию, которая продолжает «гулять по странам», многие украинцы уже заранее планируют отпуск в 2021 году. Но правила расчета и выплаты отпускных денег несколько изменились, поэтому нелишним будет узнать, что нового ждет граждан, расчет отпускных в 2021 году в Украине? Какими будут изменения в расчете отпускных? В 2020 году готовился законопроект, в который