Меню

Розпорядження про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів

Час для подачі і формування бюджетних питань оголошено розпочатим. Програми і цілі бюджетного процесу є важливим методом для переважної більшості українських регіонів. Зразок заповнення бюджетний запиту на 2019 рік і форма можуть відрізнятися своїми особливостями. Для того, щоб допомогти у них розібратися  існують спеціальні рекомендації фахівців.

Розпорядження про затвердження інструкції

Розпорядження про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів

Який взагалі сенс і яка роль формування бюджетних запитів? Все це допомагає своєчасно скласти аналіз і дати формулювання тих пропозицій, які необхідно реалізувати для бюджетних програм, досягти цілей і оцінити очікувані результати від проведених заходів.

Будь-який бюджет складається з людськими, матеріальними та іншими ресурсами, які потрібні для певної типу бюджету.

Існують форми бюджету – типові, розпорядження про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів для цьогопозначає наказ № 648.

В недалекому вересні 2016 наказ внесли коректування, у вигляді затвердження типів бюджетних запитів для можливості формування бюджетів місцевого характеру по ПЦМ та без ПЦМ.

Пункт 3 наказу свідчить про те, що фінансові органи повинні забезпечити створення і довести до бюджетних розпорядників інструкцію по створенню бюджету.

Узагальнені підходи підготовки, щоб інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік була виконана належним чиномможна побачити в наказі № 687. Саме їм затверджується Інструкція підготовки запитів бюджету для розпорядників коштів з бюджету держави.

затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів

Пошагові рекомендації організації запита на 2019 рок

Перший крок при забезпеченні бюджету – отримати у адміністрації місцевого управління і органів виконавчої влади рад, послань від МФ з зазначеними особливостями розрахунків до проектів бюджету на майбутній рік. На цей період таким листом є – «Особливості при створенні місцевих бюджетних проектів», воно було отримано 01.08.2017 року, з присвоєним йому вихідним номером 05110-14-21 / 20701 (для довідок стаття з “Бюджетна бухгалтерія”, ред. 2017 року , 09, під номером 33).

Читайте також:  Ціни на продукти в Польщі у 2022 році

До розпорядження має бути додано план по заходам для підготовки бюджетного проекту. У ньому повинні бути вказані всі заходи, які передбачають в собі проекти бюджетів, їх виконавці, відповідальні особи та терміни дані на виконання.

Грунтуючись на цю інструкцію і розпорядження, головними розпорядниками коштів бюджету здійснюються заходи з розроблення запитів бюджету, які згодом будуть подані місцевому фінансовому органу в певному для них термін і порядках.

Головними розпорядниками коштів бюджету повинні бути передбачені такі умови, як своєчасність, змістовність і достовірність запитів, вони повинні бути наповнені всією інформацією, необхідної для аналізування проектних показників місцевого бюджету.

Також, варто зауважити, що органи місцевого фінансування на будь-якому з етапів при розгляді проектів повинні здійснювати аналіз запиту бюджету, який подав головний розпорядник коштів бюджету. Аналіз необхідно оглядати на відповідність його цілей, пріоритетів, ефективності і респектабельності використання коштів бюджету.

Грунтуючись на результат аналізу керівництво органу фінансування, може прийняти рішення включити бюджетний запит в проектування місцевого бюджету, перед тим, як подавати його на розгляд і затвердження органам місцевої державної адміністрації та інших місцевих рад.

Міністерство фінансів за сім днів після схвалення Кабінетом міністра проекту Державного бюджету України має довести величину міжбюджетних трансфертів до виконавчих органів, а також всі організаційно-методологічних вимог та інші критерії складових частин програми місцевого бюджету (в типовою формою рішення).

Виконавчі органи мають власні зобов’язання, наприклад: надання необхідної інформації основним виконавчим органам, вони ж, у свою чергу повинні забезпечити утворення політики проведення підрахунків трансфертів та показників межбютджетних типів, для розгляду Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за питання розглядів і аналізу цих підрахунків.

Кабінет міністрів повинен через тиждень після прийняття бюджету України у другому прочитанні забезпечити доведення його до органів виконавчого провадження місцевої ради, які визначені законом, а також показники міжбюджетних відносин і текстові статті, крім того методологічні та організаційні умови про методики складання проектів бюджетування.

Пошагові рекомендації

Після того, як всі документи будуть отримані, в перебігу трьох днів, державна адміністрація повинна довести до виконавчої гілки влади, величини відповідних субвенцій для створення державної форми соцзахисту. Таким чином, зразок заповнення бюджетний запиту для соціального захисту повинен буди донесен до:

 • Міських рад.
 • ОТГ.
 • Районних адміністрацій.

Проект рішення, перед вивченням, повинен бути схвалений адміністрацією або органом виконавчої влади.

Читайте також:  Грошове забезпечення військовослужбовців у 2018 році

Головний орган влади розпоряджається коштами бюджету та зобов’язаний забезпечити:

 • Створення і формування запиту бюджету.
 • Подати його в фінансове управління  на любому доступному носії.

Для цього існують наступні форми:

 1. Бюджетні запити 2018 – 2020 роки загального вигляду.
 2. Форма 2018-1 (або – Форма-1) (дод. 1).
 3. Бюджетний запит 2018 – 2020 роки індивідуального виду.
 4. Форма 2018-2 (або – Форма-2) (дод. 2).
 5. Бюджетний запит 2018 – 2020 роки додаткового виду.
 6. Форма 2018-3 (або – Форма-3) (дод. 3).

Фінансова організація – не що інше, як орган місцевого фінансового управління,  в сферу діяльності якого причісляються проекти про створення і виконання місцевого бюджетування:

 • Обласними структурами влади.
 • Районної адміністрації.
 • Органами виконкому, які відноситься до місцевої влади.

Бланки оформлення запиту до місцевого бюджету повинні заповнюватися в черзі, це означає, що Форма-2 повинна бути заповнена, грунтуючись на показники Форми-1, тільки після того, як вони будуть заповнені, при необхідності, повинна заповнюватися Форма-3.

Усі вартісні критерії в формах позначаються в тисячних гривень і округлюються до десятих.

Зразок заповнення бюджетного запиту за програмно-цільовим методом

Форми запиту бюджету повинні заповнюватися черзі, що означає, що Форма-2 повинна бути заповнена, грунтуючись на показники форми-1, тільки після того, як вони будуть заповнені, при необхідності, зразок заповнення бюджетного запиту за програмно-цільовим методом заповнюється відповідно Форми-3.

Всі критерії вартості в формах повинні бути вказані в тисячних гривень, з округленням до десятих. Крім бюджетного запиту, головним розпоряджається їм надається необхідна для здійснення фінансовим управлінням докладна інформація про визначеннях проводяться в запитах бюджету величинах витрат, крім того інша інформація, для аналізування запиту бюджету, за тими формами, які надавалися органом фінансування.

Бюджетний запит може розповсюджуватись на декілька цілей, наприклад, зразок заповнення бюджетного запиту на 2019 рік для благоустрію, освіти, соціального захисту населення.

Читайте також:  Податок на майно на 2018 рік в Україні

Бюджет повинен бути складений на цей і наступні два бюджетні періоди, враховуючи граничні величини витрати:

 1. Місцевого бюджетування на цей період (або – граничний обсяг).
 2. Прогнозних критеріїв індикативного типу об’ємних витрат від загального фонду на наступні за цим (плановим) двома бюджетними відрізках часу (або-індикативні критерії прогнозу).
 3. Організаційних, а також обмежень фінансових і інших, які щороку надаються фінансовим управлінням до головних розпоряджаються бюджетними цінностями.

Таким чином, форми бюджетних запитів, затверджені в наказі № 648, статтями 34 і 75 БКУ і, також, з огляду на особливості проектування місцевих бюджетів, органи фінансування створюють і супроводжують до розпорядників коштів бюджету спільно з підготовчими інструкціями до бюджету. Зразок заповнення бюджетного запиту на 2019 рік для сільської ради має схожу форму з затвердженою для районних та місцевих органів влади.

Дані інструкції формуються щорічно, можуть бути внесені деякі зміни, та корегування. Складаються інструкції за наказом голови ради про план ряду заходів по формуванню бюджетного проекту.

Зразок заповнення бюджетного запиту

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.