Меню

Новини

Правила дорожнього руху України 2022

Щорічне збільшення транспортних засобів на українських трасах ні для кого не стало секретом. В умовах сучасності дозволити купити машину може як жінка, так і чоловік. Головне, мати бажання, відповідний вік, здоров’я і знати правила дорожнього руху України 2022. Дотримання вимог законодавства допоможе мінімізувати кількість ДТП на дорогах, стати водієм профі. Автошкола або самостійне навчання –

Правила дорожного движения Украины 2022

Ежегодное увеличение транспортных средств на украинских трассах ни для кого не стало секретом. В условиях современности позволить купить машину может как женщина, так и мужчина. Главное, иметь желание, соответствующий возраст, здоровья и знать правила дорожного движения Украины 2022. Соблюдение требований законодательства поможет минимизировать количество ДТП на дорогах, стать водителем профи. Автошкола или самостоятельное обучение –

Нові штрафи за порушення ПДР в 2022 році

У новому 2022 році водії України в черговий раз здивуються нововведенням в ПДР. У даній ситуації мова йде про нові штрафи за порушення ПДР в 2022 році, які повинні вступити в силу згідно з прийнятими законопроектами. Посилення правил пов’язане з свавіллям на українських дорогах і збільшенні кількості ДТП. Штрафні санкції для українських водіїв Верховна Рада

Мораторий на проведение проверок в 2022 году

Отмена внеплановых проверок в 2021 году, так же, как и плановых, касается далеко не всех субъектов предпринимательства. Например, несмотря на приостановку плановых проверок малых предприятий, налоговые продолжат проверять юрлица и ИП, а при достаточном основании возможны и внеплановые проверки. Мы поможем разобраться с нюансами моратория на проверки 2021 и с вопросом, плановые проверки на 2021

Мораторій на проведення перевірок у 2022 році

Скасування позапланових перевірок у 2021 році, так само, як і планових, стосується далеко не всіх суб’єктів підприємництва. Наприклад, не дивлячись на призупинення планових перевірок малих підприємств, податкові продовжать перевіряти юрособи та ІП, а при достатній підставі можливі і позапланові перевірки. Ми допоможемо розібратися з нюансами мораторію на перевірки 2021 і з питанням, планові перевірки на

Закон україни про звернення громадян станом на 2022 рік

Закон Про звернення громадян в Україні створений відповідно до вимог чинної Конституції, забезпечує захист громадян і працює в їх інтересах. Завдяки нормативному акту документи знають, як, коли подавати заяви, скарги і в які терміни виконавці зобов’язані надавати відповідь. Остання редакція Закону України Про звернення громадян містить зміни, які повинен знати кожен, хто звертається до органів

Закон Украины Об обращениях граждан по состоянию на 2022 год

Закон Об обращениях граждан в Украине создан в соответствии с требованиями действующей Конституции, обеспечивает защиту граждан и работает в их интересах. Благодаря нормативному акту документы знают, как, когда подавать заявления, жалобы и в какие сроки исполнители обязаны предоставлять ответ. Последняя редакция Закона Украины Об обращениях граждан содержит изменения, которые должен знать каждый, кто обращается в

Действующий УПК Украины

Большая часть последних законодательных изменений связана с урегулированием политической и экономической ситуацией, сведению к минимуму больных коронавирусной инфекцией. Вопрос, каким будет УПК Украины с изменениями за 2021 год отодвигался на задний план. Настало время основательно заняться документом, понять, какие нововведения 2020 года дали положительные изменения, и что нужно изменить в 2021 году. Изменения в УПК

Чинний КПК України 2021 рік

Велика частина останніх законодавчих змін пов’язана з врегулюванням політичною та економічною ситуацією, зведенню до мінімуму хворих коронавірусною інфекцією. Питання, яким буде КПК України зі змінами за 2021 рік відсувався на задній план. Настав час грунтовно зайнятися документом, зрозуміти, які нововведення 2020 дали позитивні зміни, і що потрібно змінити в 2021 році. Зміни до КПК у

ГНА в 2021 году будет непосредственно в форме ВНО

Как будут выпускники школ сдавать экзаменационные экзамены, для многих остается загадкой. Недавно в информационных источниках появились слухи, что выпускники будут сдавать ГИА в 2021 году непосредственно в форме ВНО. В случае возникновения непредвиденной ситуации, в частности, обострения периода пандемии, школьники будут освобождены от обязательных экзаменов. По крайней мере так заявляют компетентные лица Минобразования. Формат ВНО-каким