Меню

Пророцтва

Передбачення Лели Какулії про Україну на 2022 рік

У складні часи, коли зовсім неясно, яким виявиться майбутнє, люди схильні вірити різним прогнозам. Хтось довіряє теоріям астрологів, хтось дослухається до політологів, хтось аналізує слова провісників. Грузинська пророчиця Лела Какулія, яка ще 1992 року прогнозувала конфлікт між РФ та Україною, на сьогодні передбачила для українців важливу інформацію. Передбачення Лелі Какулії про Україну, які вже починають

Пророцтва на 2022 рік Тигра

Сьогодні Україна переживає жорстокі часи. Руйнована енергетика діє переважно майже на кожного жителя країни. Саме тому більша частина українців довіряє екстрасенсам, ніж новинам. Велика кількість провісників кажуть, що пророцтва на 2022 рік від екстрасенсів  стануть переломними і замінять деструктивні енергії на творчі. Передбачення ситуації від Едгара Кейсі Едгар Кейсі, визнаний фахівець у своїй галузі, здобув

Пророчества на 2022 год Тигра

Сегодня Украина переживает жестокие времена. Разрушаемая энергетика действует преимущественно почти на каждого жителя страны. Именно поэтому большая часть украинцев доверяет экстрасенсам, чем новостям. Большое количество предсказателей говорят, что пророчества на 2022 год от экстрасенсов станут переломными и заменят деструктивные энергии на творческие. Предсказание ситуации от Эдгара Кейси Эдгар Кейси, признанный специалист в своей области, снискал

Пророцтва і прогнози для України на 2022 рік

Сучасні українці як і раніше вірять у гарне майбутнє для України. Важливе значення у створенні думки відіграють пророцтва і прогнози для України на 2022 рік від найсильніших екстрасенсів. Деякі з них суперечливі. Частина, що залишилася, пророкує, що Україну чекає світле майбутнє. Пропонуємо ознайомитися з деякими з них. Пророцтва ієромонаха Анатолія (Київського) Серед передбачень ієромонаха Анатолія

Пророчества и прогнозы для Украины на 2022 год

Современные украинцы по-прежнему верят в хорошее будущее для Украины. Важное значение в создании мысли играют пророчества и прогнозы для Украины на 2022 год от сильнейших экстрасенсов. Некоторые из них противоречивы. Оставшаяся часть предсказывает, что Украину ждет светлое будущее. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них. Пророчества иеромонаха Анатолия (Киевского) Среди предсказаний иеромонаха Анатолия (Киевского) есть немало

Пророчества об Украине Михальды на 2021 год

Длительная война на Украине заставила людей жить в ужасе, в боязни за жизнь своих детей. По этим причинам большая часть населения интересуется пророчествами. Особое место в них отведено Михальді. Ее пророчества про Украину Михальди на 2021 год показали, что большая часть уже сбылась, а другая возможно забудется в ближайшем будущем. Пророчества Михальды о Земле в

Пророцтва про Україну Михальди на 2021 рік

Тривала війна на Україні змусила людей жити в жаху, в боязні за життя своїх дітей. З цих причин велика частина населення цікавиться пророцтвами. Особливе місце в них відведено Михальді. Її пророцтва про Україну Михальди на 2021 рік показали, що більша частина вже збулася, а інша можливо забудеться в найближчому майбутньому. Пророцтва Михальди про Землю в

Пророцтва та передбачення яким буде 2021 рік

Знамениті екстрасенси зробили безліч точних прогнозів для України, серед яких прогнози на 2021 рік, на подальші роки і навіть на 5-7 років вперед. Пророцтва на 2021 рік від екстрасенсів мінливі, новий рік стане для українців результативним і активним в соціальному, економічному плані. Вищі сили пророкують, що Україна очікує «період трансформацій і модернізації», особливо гостро стоятимуть

Пророчества и предсказания каким будет 2021 год

Знаменитые экстрасенсы сделали множество точных прогнозов для Украины, среди которых прогнозы на 2021 год, на последующие годы и даже на 5-7 лет вперед. Пророчества на 2021 год от экстрасенсов изменчивы, новый год станет для украинцев результативным и активным в социальном, экономическом плане. Высшие силы пророчат, что Украина ожидает «период трансформаций и модернизации», особенно остро будут

Пророцтва про Україну Лели Какулії на 2020 рік

До сьогодні науковцям не вдається пояснити феном передбачень. Часто «меседжі» про майбутні події дуже завуальовані, видаються ірраціональними та неможливими, між тим, викликають неабияке здивування на розуміння після того, як напророчене збувається. Пророцтва Лели Какулії відносяться до такого незрозумілого пересічним людям феномену. Ця грузинська ясновидиця з точністю описала усі події на Кавказі під час Другої Чеченської