Меню

Податок на прибуток на 2021 рік

В Україні податок на прибуток сплачують резиденти – юрособи, які ведуть підприємницьку та іншу діяльність на українській території, і одержують прибуток як в Україні, так і за її межами.

Крім того, платниками податку є нерезиденти – юрособи та їх постійні представництва, які отримують прибуток на території України, за винятком мають привілеї та імунітет забезпечується міжнародними договорами. Яким буде податок на прибуток на 2021 рік, чи зміниться перелік платників, пропонуємо дізнатися детальніше.

Податок на прибуток в Україні

З чого сплачується податок на прибуток

Так, за загальним правилом, об’єктом для обкладення підприємств податком на прибуток (далі – ПП) є дохід. А розмір прибутку визначається шляхом коригування фінрезультату на різниці встановлені Податковим кодексом. Ефективність бізнесу визначається на підставі реальної фінансової інформації, згідно з бухгалтерським обліком за національними або міжнародними стандартами.

Як бачимо, головним нововведенням податку на прибуток є перехід до єдиної моделі обліку підприємств, а саме бухгалтерський облік. Поняття податкового обліку кануло у минуле. При цьому, податкова служба отримала право здійснювати перевірки бухгалтерського обліку.

Отже, об’єкт оподаткування визначається як фінрезультат до оподаткування, відкоригований на передбачені ПК різниці. Коригування 2020 року, передбачені Податковим кодексом також зазнали впливу з боку законодавства. Такими коригуваннями є:

 • коригування в направленні збільшення фінрезультату – при цьому відбувається зміни прибутку в більший чи менший бік у фінансовому результаті;
 • корекція шляхом зменшення фін результату -відбувається збільшення збитку та/або зменшення прибутку

При застосуванні Коригувань, варто враховувати, що підприємства, виручка яких за рік не перевищує 20000000 грн., мають право не користуватися коригуванням (крім збитків).

Різниці Податкового кодексу

У Податковому кодексі передбачені введення, які впливають на податок на прибуток підприємств:

 • різниці, пов’язані з амортизацією основних засобів;
 • різниці, пов’язані з формуванням резервів;
 • різниці, пов’язані з фінансовими операціями (відсотки, участь у капіталі, офшорні виплати, роялті тощо) повний список у ст. 140 ПК України.

Податковий кодекс встановив окремий порядок оподаткування податком на прибуток для:

 • страхової діяльності;
 • букмекерської та схожої діяльності;
 • оподаткування нерезидентів та іншої діяльності.

А також окремий порядок оподаткування певних операцій, таких як:

 • податок на дивіденди;
 • витрати на пенсійне забезпечення;
 • інститути спільного інвестування;
Читайте також:  Плата за землю в 2021 році в Україні

Раніше резиденти визначали об’єкт оподаткування шляхом зменшення суми доходу на собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, а також інших витрат звітного періоду.

Податковий кодекс у нормативному визначав:

 • порядок визначення та визнання доходів;
 • доходи, які не були об’єктом оподаткування підприємств;
 • склад витрат, на які зменшується дохід при визначенні об’єкта оподаткування.

Детальніше, яка буде сплата податку на прибуток в Україні, та що треба знати при його нарахуванні, можна узнати з інтернет-ресурсів або тематичних форумів.

Податок на прибуток підприємств у 2021 році

У 2021 році ставка ПП,як і в 2020 році буде становитиме 18%.

З точки зору порядку сплати податку на прибуток, так і порядку подання звітності, серед осіб, які сплачують податкові сбори можна виділити дві основні групи:

 1. Юрособи, чия річна виручка (виручка – це розмір суми всіх доходів без урахування витрат) становить менше 20000000 грн. щорічно. Такі підприємства сплачують податок на прибуток щорічно за підсумком подання у відповідні органи звіту – Податкової декларації з податку на прибуток.
 2. Об’єкти, виручка яких становить понад 20000000 грн. щорічно. Для таких підприємств запроваджено особливий режим-сплата податку на прибуток квартальними платежами (авансові платежі скасовано).

Річна декларація з податку на прибуток на 2021 рік буде подаватися платниками самостійно або через бухгалтерську компанію за підсумком року протягом 60 днів наступних за звітним роком (ст.49.18.3 ПКУ). Строки сплати податку на прибуток (крім авансових платежів) складають 10 календарних днів з моменту припинення строку подання Податкової декларації.

Платники податків не зобов’язані подавати звітність за відсутності або об’єкта оподаткування або показників, що підлягають декларуванню, (крім осіб, які мають дозвільні документи на право здійснення діяльності, пов’язаної з підакцизом).

Особливості розрахування податку в Україні 2021

Якщо ж одночасно з ПП ви також є платником ПДВ, то вам треба бути уважними з веденням документації. Облік ПДВ ведеться окремо, а ПДВ, отриманий у складі доходу, не враховується при визначенні розміру податкового зобов’язання.

Облік ПДВ, а саме розрахунок податкового кредиту та податкового зобов’язання, ведеться виключно згідно виписаних та отриманих податкових накладних у податковому періоді.

Розглянемо конкретний приклад розрахунку податку на прибуток:

Юридична особа за підсумками місяця виписала податкових накладних на 540,00 грн. і отримало накладних на 360,00 грн., а розмір оподатковуваного прибутку склав 1200,00 грн. (у т.ч. ПДВ – 200,00 грн.).

Для розрахування ПДВ необхідно знати формулу. ПДВ являє собою різницю між податковим зобов’язанням і податковим кредитом, а саме:

 • податкове зобов’язання = 540,00/6 = 90,00 грн.;
 • податковий кредит = 360,00/6 = 60,00 грн.;
 • розмір ПДВ, що підлягає оплаті до бюджету = 90,00-60,00 = 30,00 грн.
Читайте також:  Яким буде транспортний податок в 2021 році в Україні?

Наступний етап-розрахунок суми податку на прибуток на 2021 рік в Україні. Згадана вище особливість оподаткування податком на прибуток платників ПДВ на практиці має такий вигляд:

 • від розміру оподатковуваного прибутку необхідно відняти розмір «заробленого» ПДВ = 1200,00 / 6 = 200,00 грн.;
 • Таким чином, сума прибутку до оподаткування становить 1000,00 грн.;
 • 1000,00 * 0,18 = 180,00 грн. – розмір показника.

Вказаний приклад допоможе правильно розрахувати прибуток. При цьому слід не забувати про  реквізити податок на прибуток в Україні 2021.

Нововведення в законодавстві 2021

Наприкінці червня на сайті Мінфіну були розміщені презентація та текст проекту нормативно-правового акту на виведений капітал. Перед подачею законопроекту до КМУ проводяться регуляторне узгодження законопроекту та розрахунки надходжень до бюджету за новою моделлю.

Протягом декількох років роботи над законопроектом наводилися аргументи, засновані на офіційних даних, на підтвердження неспроможності податку на прибуток для економіки і його неефективності в українських реаліях.

Саме ці аргументи дозволили від концепту в рамках законопроекту №3357 перейти до готового для прийняття самостійного законопроекту, що пройшов узгодження в робочій групі в Мінфіні.

По суті, податок на виведений капітал це і є податок на прибуток, позбавлений від шкідливих і неефективних елементів. Незважаючи на два роки активного розвитку подій навколо податку на виведений капітал, в широких колах ця тема недостатньо висвітлена, а у вузьких — викликає істерику.

Прибуток на податок чи виведений капітал – що краще?

На сьогоднішній день це питання залишається відкритим, тому, для кожного підприємця чи підприємства перед тим як буди заповнена податкова декларація з податку на прибуток в 2021 році треба знати нововведення законодавства.

Прибуток на податок

Розглянемо приклад, який важливий в сучасній моделі українській економіки, особливо,  коли власник починає свій бізнес. Власник вкладає кошти в розвиток бізнесу, здійснює капітальні інвестиції у створення так званих кваліфікаційних активів-будівництво як приклад.

На вказаному етапі керівник підприємства ще не заробив доход, але згідно законодавства податок на прибуток повинен бути сплачений в перший же звітний період навіть при відсутності фінрезультату і доходів.

Виникає питання: Якими принципами економічної доцільності можливо пояснити інвестору, що частина вкладеного ним капіталу може стає об’єктом сплати податку ще до того, як починає приносити доходи і прибуток?

При цьому не слід забувати про додатковий прибуток у вигляді курсових різниць, якщо на рахунку об’єкту була іноземна валюта, якам була інвестована і не витрачена.

Навряд чи розумним обгрунтуванням таких правил може бути посилання на визнані активів податкового характеру, які не були виплачені у зв’язку з перенесенням строків і  реалізуються, чи ні, у віддаленому майбутньому, або очікуванні того, що в майбутньому компанія отримає витрати у зв’язку із зміною курсу державної валюти у більший бік.

В середньому по країні з 264000 осіб, які виплачують ППтільки 1000 осіб сплачують до 85% податку. Фінрезультат таких платників на 30-40% позитивно сказується на  податковому коригуванні.

Виведений капітал

Поки керівник об’єкта не почне виводити гроші з бізнесу, він може не турбуватися про сплату податків та думати про заповнення декларації на прибуток 2021. При виведенні прибутку автоматично настає оподаткування. Податок сплачується у сумі 15% – нараховується зверху, і ефективна ставка становить 13%.

Читайте також:  Судовой сбор на 2022 год в Украине

Крім вказаної сплати власник може не турбуватися за інші статті витрат. З вищевказаного можна зробити висновок, що модель стимулює заробляти гроші в Україні, стимулює до інвестицій і реінвестицій.

Якщо в організації є гроші і немає сенсу їх вкладати в підприємницьку діяльність, але у власника є об’єкт з іншим бізнесом, то виникає питання з перекиданням грошей в іншу фірму.

У податку на виведений капітал транзакції різного характеру між платниками не здійснюється система оподаткування. Будь-яка операція з перекиданням коштів, навіть при заключенні договору дарування з боку одного платника іншому, не призводить до оподаткування.

Економісти вважають, що нова модель для приватного підприємця податок вигіднішав порівнянні з класичною, і не важливо, який рівень бізнесу в нього був. Держава піклується про суб’єктів господарювання надавая відстрочку у сплаті податку, і ніхто, крім власника, не інвестує їх краще.

Тільки власник має право вирішувати, чи настав час забрати гроші з бізнесу чи ні. Це називається «зрілі відносини», в яких «няньки» з ДФС залишаються зі значно меншим обсягом роботи і повноважень. Коли буде прийнято законодавчий акт – не відомо. Сьогодні усі сили країни направлени на боротьбу з корона вірусною інфекцією.

Резюме

Щоб правильно розрахувати податки, треба знати про нововведення в законодавстві, авансові внески з податку на прибуток та інші нюанси. У 2021 році показники можуть змінитися. Про це стане відомо наприкінці 2020 року.

Поки що треба придержуватися вимого діючого сьогодні законодавства. Про майбутні нововведення можна дізнатися завдяки вивченню законодавчих актів.

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.