Меню

Закон України про звернення громадян зі змінами та доповненнями в 2021 році

Кожен українець переймається за майбутнє країни. Держава закріплює права громадянина на провадження громадської діяльності, яка направлена на покращення роботи державних

органів влади та управління. Будь-хто може надіслати належним чином оформлену скаргу та внести пропозицію.

Остання редакція закону України про звернення громадян регламентує порядок дій, якого мають дотримуватися українці за участі у процесах, які стосуються повноважень державних органів.Кожен українець переймається за майбутнє країни

Значення закону

Закон складається з 12 розділів та близько 360 статей. Майже щороку вносяться поправки з огляду на зміни в Україні. Суть правових норм полягає у забезпеченні можливості людині захистити свої інтереси навіть через втручання у діяльність держави.

Згідно з положеннями закону кожна людина, яка мешкає на території України, навіть без українського громадянства, має право звернення до установ та організацій будь-яких форм власності як у письмовому вигляді, так і усному. Зокрема такою можливістю можуть скористатися державні службовці, але за умови, що звернення не стосується їх службових обов’язків.Зміст закону

Зміст закону

Закон України про звернення громадян станом на 2021 рік передбачає наступні види звернень:

  1. Скарга. Подається у випадку, коли права людині були порушені внаслідок діяльності або бездіяльності органів влади та інших організацій. Звернення передбачає захист інтересів та поновлення гарантованих на законодавчому рівні прав.
  2. Заява. Зміст документа містить опис ситуації, яка призвела до подання звернення та посилання на правові норми, які були порушені державними службовцями під час виконання або невиконання ними своїх обов’язків. По суті – це свого роду клопотання, яке передбачає забезпечення реалізації встановлених прав людини.
  3. Пропозиція. Містить рекомендації, запровадження яких має покращити діяльність державних та інших органів. Думки, які вільно висловлено у пропозиції спрямовані на вдосконалення суспільного життя, встановлення належних взаємовідносин між державою та населенням.
Читайте також:  Нові пісні 2018 року

Законодавство встановлює перелік дій, щодо яких людина має право подати скаргу до відповідного органу. До них належать:

  • діяльність, внаслідок якої порушуються права людини;
  • зобов’язання, які покладаються на людину без законних на те підстав;
  • створення перешкод.

Також закон містить вказівки щодо правильного оформлення та подання скарг, регламентує процедуру розгляду звернень та визначає міру відповідальності для винних осіб.

Роз’яснення положень закону

У зв’язку з тим, що більшість українців не дуже розбираються в юридичних тонкощах і термінології, коментарі до закону України про звернення громадян роз’яснюють яким чином оформити звернення та в який термін його подати. Щороку періодичні видання друкують вказані дані, з якими має змогу ознайомитись кожен громадянин. Зокрема, наводиться перелік причин, через які заяву чи скаргу не буде прийнято до розгляду. До нього належить:

  • відсутність підпису та даних про особу, яка подає скаргу;
  • недотримання правил оформлення документу;
  • повторне звернення з питань, які вже розглядалися;
  • подання заяви людиною, яка визнана недієздатною або неповнолітньою дитиною без згоди її законних представників.

Однак якщо скарга стосується питань віросповідання, політичних поглядів, національності тощо, то її обов’язково приймають до розгляду, не зважаючи на відсутність інформації про автора чи неправильне оформлення.Роз'яснення положень закону

Зміни та доповнення

Закон України про звернення громадян зі змінами та доповненнями 2021 встановлює право українців, які звернулися зі скаргою, на захист від переслідувань. Держава забороняє будь-яке переслідування та примусові дії щодо осіб, які подали скаргу, а також його родичів. Схилення в примусовому порядку заявників до скоєння правопорушень чи протиправних дій вважається злочином.

Читайте також:  Новые частоты спутниковых каналов Украины 2022

Однак доповнення не стосуються положень кодексів України, зокрема, кримінального.
Також згідно з внесеними поправками заява про порушення певною організацією прав людини подається лише до того органу, який стоїть вище по ієрархії.

Прийняття заяви до розгляду відбувається на безоплатній основі. Орган вивчає матеріали та виносить рішення не пізніше як впродовж 30 днів з моменту прийняття документації. У випадку, коли обставини справи вимагають додаткової перевірки, термін збільшується ще на 45 днів, але з обов’язковим повідомленням людини, яка звернулася зі клопотанням.

Також заявник має право додавати нові матеріали, якщо вони стосуються порушення, яке описано у заяві.

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.