Меню

Антикорупційна програма на 2021 рік

Державний апарат на сьогоднішній день практично повністю паралізований корупцією. Це означає, що у посадової особи, що входить в систему виконавчої влади України, в переважній більшості випадків відсутня будь-яка позитивна мотивація прийняття рішень і проведення їх в життя, крім корупційної. Виправити ситуацію допоможе антикорупційна програма на 2021 рік, нюанси якої стали відомими вже сьогодні.

Антикорупційна програма в Україні в 2021 році

Що таке корупція?

Корупція – це протиправна діяльність, яка полягає у використанні посадовою особою наданих повноважень з метою незаконного досягнення особистих та/або майнових інтересів.

Досягнення посадовою особою особистих та/або майнових інтересів найчастіше відбувається у формі отримання корупційної ренти – будь-якого майна (матеріальних, нематеріальних, рухомих або нерухомих активів, виражених у товарах, роботах, послугах або правах, юридичних документах або актах, що підтверджують право власності на такі активи або інтерес у них), або отриманого, прямо або побічно, в результаті корупційної діяльності. По іншому це хабар, протиправні дії, основною метою котрих є власна нажива.

Коли і де виникає корупція?

Горезвісна «вертикаль влади», яку активно рекламують представники Києва і їх обслуговуючий персонал, є настільки ж умовною, як і непрацездатною.

Чиновник будь-якого рівня починає виконувати свої прямі обов’язки, встановлені Законом, підзаконними і нормативними актами, тільки в двох випадках:

 • наявність прямого корупційного стимулювання у вигляді хабара (у фінансовій або нефінансовій формі);
 • наявність вказівки (команди) від постійного спонсора (джерела корупції), що знаходиться, як правило, поза системою виконавчої влади.

Типовий український бюрократ наших днів де-факто підпорядкований не своєму безпосередньому керівнику (начальнику), а хабародавцям (постійним або ситуативним).

Антикорупційна структура в Україні

Тому адміністративний механізм виявляється працездатний лише тоді, коли він підкріплений корупційним стимулюванням виконавців, якою може бути антикорупційна програма національної поліції України на 2021 рік. Іншими словами, сучасний український чиновник готовий виконувати формалізовану волю вищої інстанції тільки при наявності доповнення у вигляді незаконного фінансування його діяльності. Там, де корупційна вертикаль не сусідить з владною, державні рішення не виконуються або ж відверто саботуються.

Фактично, можна констатувати, що широко розрекламована «вертикаль влади» є багаторівнева система розподілу корупційних доходів, і тільки в цій якості і стані вона може бути відносно ефективна з управлінської точки зору.

В останні роки ми нерідко ставали свідками того, як рішення, прийняті на рівні президента і ВРУ, злісно не виконуються через відсутність корупційного стимулювання виконавців.
Корупція широко поширена і розвинена не тільки в системі виконавчої влади, а й:

 • у муніципальних органах;
 • у корпоративних структурах, менеджмент яких під тиском корупційного чинника нерідко приймає рішення, що суперечать інтересам акціонерів і корпорації як цілісного суб’єкта економіки/ділової активності;
 • у громадських організаціях.

Корупція в громадських організаціях – це використання статусу/морального авторитету таких для прихованого обслуговування будь-яких приватних/комерційних інтересів під приводом виконання статутних завдань і функцій.

Державна антикорупційна програма – нововведення

Зокрема, державна антикорупційна програма визначає декілька головних сфер, де необхідні зміни. Нацрада з питань антикорупційної політики створила проект який розраховано на 4 роки (до 2024р.). Чиновники обіцяють, що перши результати з’являться через -2 роки. Інформація щодо змін у антикорупційній програми отримана від прес-служби офісу президента.

На попередньому тижні Зеленський на засіданні Ради обговорював важливі питання щодо корупції в органах державної влади. Президент переконався, що відсутність ефективності пов’язана з відсутністю стратегічного документу.

Читайте також:  Нові російські фільми 2018 року

Головними сферами, які очікують нововведення є наступні:

 • судові та правоохоронні органи;
 • державні регулятори економіки;
 • державний сектор та приватне підприємництво;
 • будівництво, земельні ресурси, інфраструктура;
 • оборонний сектор;
 • соціальний сектор та охорона здоров’я.

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції сказав, що до кінця 2020 року буде розроблена типова антикорупційна програма юридичної особи та физичних особ. Про результати програми можна бути дізнатися на початку 2025 року.

Антикорупційна програма генеральної прокуратури України на 2021 рік

Прокуратура є важливим державно-правовим інститутом з протидії корупції, володіє широким спектром наглядових повноважень. До компетенції прокуратури віднесено:

 • нагляд за дотриманням антикорупційного законодавства, контроль виконання вимог, що пред’являються до поведінки і дій посадових осіб, за наявності конфлікту інтересів;
 • нагляд за повнотою і достовірністю відомостей про доходи і витрати чиновників і членів їх сімей;
 • за виконанням державними службовцями заборон і обмежень.

Антикорупційна програма генеральної прокуратури України на 2021 рік наділила органи особливими повноваженнями щодо застосування способів адміністративного примусу, а також щодо здійснення антикорупційної експертизи нормативних правових актів.

Генеральна прокуратура в якості пріоритетних напрямків діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією в 2021 рок визначила наступні:

 • підвищення якості та ефективності слідства і дізнання;
 • посилення прокурорського нагляду за процесуальною діяльністю органів слідства і дізнання; підвищення ефективності співпраці слідчих, дізнавачів, прокурорів при виявленні та розслідуванні корупційних злочинів;
 • узгодженість діяльності всіх правоохоронних органів.

На сьогоднішній день прокуратурою України проводиться системний аналіз і моніторинг стану законності, в тому числі в сфері виконання і дотримання законодавства про державну і муніципальну службу та антикорупційного законодавства.

Прокуратура України на регулярній основі узагальнює наявні в її розпорядженні статистичні дані, а також інформаційно-аналітичні матеріали в даній сфері, на підставі яких проводиться активна розробка заходів щодо посилення ефективності прокурорського нагляду та координування діяльності правоохоронних органів.

Читайте також:  Кадастрова карта України на 2021 рік

Прокуратура займає центральне місце в системі протидії корупції, однак, на мій погляд, видається доцільним налагодити в цій сфері більш тісну її співпрацю з іншими правоохоронними органами, і в цілому з усім державно-правовим механізмом.

Крім того, підвищенню ефективності антикорупційної діяльності прокуратури сприятиме залучення до цієї боротьби представників громадськості, створення громадських комісій та рад, всебічна підтримка громадського контролю над діяльністю державних органів.

Резюме

Аналіз діючих та прийнятих у 2020 році нормативних актів показав, що антикорупційна програма ДСНС та інші документи потребують доопрацювання. Про перши зміни українці та посадові особи дізнаються на початку 2021 року. Інформацію буде викладено на офіційному урядовому сайті.

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.