Меню

Максимальні аліменти в 2020 році

Щороку в нашій державі відбувається плановий перегляд низки державних соціальних стандартів, до яких також відноситься й значення прожиткового мінімуму на дитину (ПМД).

Саме від цього вартісного вираження життєво необхідного набору товарів та послуг залежить порядок визначення суми, якій повинні дорівнювати мінімальні аліменти в Україні у 2020.

Малий хлопчик з копилкою

Законодавча база

Хоча утримання неповнолітніх сина або доньки визнається батьківським обов’язком, не всі громадяни добровільно виконують ці приписи сімейного законодавства. Коли батько або мати самостійно не перераховують кошти для забезпечення потреб власних дітей, іншому залишається звертатися за захистом лише до служителів Феміди.

Визначення та стягнення аліментних платежів – це чітко регульовані процеси, що проходять відповідно до приписів чинного законодавства. Нормативну базу, яка регламентує порядок призначення та виплати грошового утримання, складають:

 • Сімейний кодекс – глава 15 та 16;
 • закон України «Про виконавче провадження» – ст. 71;
 • постанова КМУ №146 від 26.02.1993;
 • інші закони та підзаконні акти (ККУ, КУпАП).

Розмір відрахувань

Призначення аліментів на дитину 2020 рокуздійснюється по механізму, що застосовувався й в попередні роки. Той із батьків, хто не проживає з неповнолітнім разом, зобов’язаний надавати останньому фінансову підтримку.

Суму забезпечення колишнє подружжя може погодити між собою самостійно, а у випадку недосягнення компромісу питання вирішує суд.

Для визначення об’єму виплати суддя встановлює:

 • рівень доходів утриманця та платника, а також наявність в обох важких хронічних чи інших захворювань;
 • перебування у відповідача інших осіб на утриманні, наприклад, малолітніх дітей, тяжкохворих чоловіка, дружини, батька чи матері;
 • майновий стан платника – перевірка зареєстрованого за суб’єктом нерухомого та рухомого майна, об’єктів інтелектуальної власності, корпоративних прав, рахунків у банку, цінних паперів, інших вартісних речей, майнових прав;
 • фактично здійснені відповідачем витрати, якщо вони перевищують сукупний розмір 10 прожиткових мінімумів для працездатного суб’єкта за умови не доведення джерела походження коштів.

Аліментні нарахування можуть призначатися у фіксованому об’ємі або у частці від заробітку. Перший механізм застосовується, коли платник не має регулярного доходу. У випадку стягнення з працевлаштованої особи відрахування здійснюється в певній частині від отриманого прибутку.

У СКУ закріплені граничні показники для стягнення регулярних платежів. Розмір аліментів2020 року не може бути нижчим, ніж ½ ПМ дитину відповідного віку.

Розрахунок аліментів

Важливо!Відповідно до ч. 2 ст. 182 СКУ мінімальний рекомендований розмір аліментів дорівнює 100% ПМД і присуджується за умовипідтвердження достатнього рівня доходів платника.

Фіксована грошова сума

Чинне законодавство дозволяє одержувачу просити суд призначити аліменти у твердій грошовій сумі. Сторони також вправі самостійно домовитися про перерахування у фіксованому розмірі. Проте в обох цих випадках такий тип платежів підлягає щорічній індексації на основі показників рівня інфляції.

Тверда грошова сума часто призначається громадянам, які не мають постійного місця роботи та доходи яких нерегулярні. Однак навіть у випадку присудження сталого розміру аліментів перерахування не повинно бути нижче гарантованого державою мінімуму.

Частка доходу

Якщо особа, що зобов’язана утримувати неповнолітнього, є отримувачем пенсії, стипендії чи зарплатні, відрахування найчастіше призначається у вигляді частини доходу. При встановленні об’єму, якому повинні дорівнювати аліменти на двох дітей (трьох і більше), суд визначає єдиний відсоток. Ці кошти щомісяця слід відраховувати на потреби утриманців.

Читайте також:  Аліменти на дитину в 2022 році в Україні

Виплата грошей по такому механізму буде здійснюватися до досягнення найстаршим сином або донькою 18-ліття. Після цього одержувач і платник можуть діяти наступними шляхами:

 • звернутися до суду, який прийняв первинне рішення, щодо зміни розміру аліментних зобов’язань;
 • не ініціювати внесення змін до первинного рішення – в такому випадку відрахування проводиться за виключенням частки, що припадала на повнолітню дитину.

Порядок отримання виконавчого документа

Аліментні платежі стягуються на підставі:

 • договору, укладеного між батьками добровільно;
 • судового рішення.

В першому випадку чоловік та жінка повинні підготувати текст угоди, визначивши в ній порядок утримання спільної дитини. Надалі такий документ підлягає нотаріальному посвідченню. Коли платник після підписання домовленості відмовляється від добровільного виконання взятих на себе зобов’язань, інша сторона вправі отримати виконавчий напис нотаріуса та передати його для примусового виконання державному або приватному виконавцю.

Судовий розгляд може відбуватися в межах провадження:

 • наказного;
 • позовного.

Наказний процес – це спрощена процедура, що розпочинається за заявою одержувача коштів без виклику в судове засідання боржника. За результатами розгляду видається судовий наказ, який визнається повноцінним виконавчим документом.

В порядку наказного провадження відрахування присуджується по такому принципу:

 • на одну дитину призначається четверта частина заробітку;
 • на двох – третина заробітку;
 • на трьох, чотирьох і більше – половина отриманого доходу.

При цьому максимальні аліменти у 2020 році не можуть перевищувати 10-кратний розмір ПМД.

Максимальні аліменти в 2020 році

У випадку існування між батьками суперечностей щодо розміру та характеру фінансової участі в утриманні нащадка, справа вирішується судом за правилами позовного провадження. Така процедура передбачає підготовку та подачу позовної заяви із мотивуванням заявлених вимог і повноцінний процес – попереднє судове засідання, подання та аналіз доказів, виклик свідків та судові дебати.

Важливо!Після винесення органом правосуддя кінцевого рішення стягувач повинен отримати оригінал виконавчого документа та пред’явити його до виконання увідділ державної виконавчої служби за місцем проживання, фактичного перебування або працевлаштування боржника.

Як проводиться стягнення із регулярних доходів

Якщо боржник офіційно працевлаштований, утримання аліментівіз заробітної плати проводиться бухгалтерією. Відрахування може проходити:

 • на підставі заяви стягувача та виконавчого листа, поданих в організацію;
 • на підставі постанови виконавця про звернення стягнення на доходи боржника, що виноситься в межах відкритого виконавчого провадження та скеровується для подальшого виконання до роботодавця.

Виплата грошей на утримання дитини проводиться із фактично отриманої боржником суми («чистої» зарплатні) після відрахування всіх загальнообов’язкових податків та зборів.

Аліменти відраховуються в розмірі, який був встановлений у судовому рішенні. Проте це не стосується випадків, коли, крім поточних платежів, до стягнення також підлягає і заборгованість за минулий період. В таких ситуаціях виконавець праві визначити у своїй постанові вищий відсоток утримання, аніж той, що встановлений в виконавчому документі.

Важливо! Згідно зі ст. 70 ЗУ №1404-VIII загальний розмір відрахувань із зарплатні може досягати 70% заробітку після відрахування податків за умови, що стягненню підлягають аліментні виплати на неповнолітніх дітей.

Приклад розрахунку аліментів:

Читайте також:  Соціальні виплати на 2020 рік в Україні

Відповідно до судового наказу Симоненко Ю.В. зобов’язаний щомісячно перераховувати Симоненко А.О. 25% від всіх видів доходів на потреби неповнолітнього Симоненка М.Ю. 2010 р. н. Стягнення розпочалося 01.02.2019 року.

Чоловік рішення органу правосуддя добровільно не виконував. Тож стягувач направила виконавчий лист для виконання до територіальногопідрозділу ДВС. Державний виконавець 30.12.2019 відкрив справу та скерував запит за місцем праці боржника стосовно розміру нарахованої та виплаченої зарплатні. На основі отриманої інформації відділ ДВС склав наступний підрахунок заборгованості.

Порядок розрахунку заборгованостей

Примітка. Якщо ¼ зарплатні менше ніж 50% ПМ, то до стягнення підлягає саме половина прожиткового мінімуму, встановлена чинним законодавством на конкретний період.

Стягнення з безробітних

Відсутність офіційного працевлаштування не позбавляє особу обов’язку щодо забезпечення власних неповнолітніх дітей. Якщо боржник безробітний, суд призначає аліментні платежі у фіксованому розмірі.

На практиці часто виникають ситуації, коли суб’єкт, щодо якого існує рішення про відрахування аліментних виплат, навмисне звільняється, реєструється як фізична особа-підприємець та декларує нульові доходи.

Аліменти на дитину, якщо батько не працює,у 2020 будуть визначатися, виходячи із середньої заробітної плати по регіону. Отримати дані про середній рівень оплати праці можна в органах статистики. Після влаштування на роботу утримання знову проводяться із фактичних доходів.

Приклад. Антоненко О.О. відповідно до судового рішення повинен кожного місяця сплачувати на користь колишньої дружини Сергієнко С.Ю. частину всіх доходів на утримання неповнолітніх доньок Антоненко В.О. та Антоненко З.О. Увесь 2019 рік боржник не перераховував кошти, мотивуючи це відсутністю роботи.В січні 2020 жінка звернулася до відділу ДВС за місцем відкриття виконавчого провадження з проханням роз’яснити їй порядок, відповідно до якого утримуються аліменти із безробітногов Україні.

В процесі розгляду звернення стягувача держвиконавець скерував до обласного управління статистики запит стосовно надання інформаціїпро середню зарплатню по регіону. В отриманій відповіді було зазначено, що середній показник оплати праці по району складає 9000 грн.

На основі статистичної інформації виконавець підрахував борг Антоненка О.О. за 2019:

 1. 9000:3=3000– сума, яку чоловік мав сплачувати щомісяця;
 2. 2000х12=36000 – загальний борг за період 01.01.2019-31.12.2019.

Як отримати кошти від батька або матері, які перебувають закордоном

Аліменти, якщо чоловік працює закордоном, стягуються наступними способами:

 1. Сторони можуть домовитися про переведення боржником на користь стягувача регулярних платежів шляхом використання міжнародних платіжних систем. Сума при цьому також визначається за домовленістю між платником й одержувачем.
 2. Суб’єкт, який виїжджає в іншу країну на постійне проживання, може до від’їзду погасити аліментні зобов’язання в повному обсязі, тобто за весь період аж до досягнення сином чи дочкою повноліття.
 3. Утримання з боржника, який офіційно працює в іншій країні, може проводитися на підставі спеціального міжнародного договору, якщо між Україною та відповідною державою укладена така угода.

У 2018 в ЗУ «Про виконавче провадження» було внесено низку змін, в тому числі й щодо особливостей перетинання державного кордону суб’єктами-неплатниками аліментів.

Особа, яка заборгувала своїй дитині суму, що сумарно перевищує 4 місячні платежі, підлягає обмеженню у праві виїзду за межі України до повної ліквідації заборгованості. Така міра впливу застосовується за постановою виконавця, а не за ухвалою суду, як було раніше.

Читайте також:  Одноразовая помощь при рождении ребенка в 2021 году в Украине

Ці нововведення покликані мотивувати громадян, які працюють закордоном, добросовісно виконувати фінансові зобов’язання відносно своїх утриманців.

Утримання коштів на користь повнолітніх дітей

За певних обставин суд вправі зобов’язати особу відраховувати кошти на дитину після 18-ліття. Відносини в цій сфері регулюються главою 16 СКУ. Аліменти на повнолітню дитину призначаються за наступних умов:

 • утриманець продовжує потребувати матеріальної підтримки;
 • батько чи мати спроможні й надалі надавати фінансову допомогу.

Аліменти на дитину після 18 років в Україні найчастіше присуджуються на час продовження повнолітніми утриманцями навчання. В такому випадку батьки зобов’язані допомагати сину або доньці протягом всього періоду здобуття освіти, але не довше, ніж до досягнення дитиною 23 років.

Важливо! Сума платежів на повнолітніх дітей не прив’язана до розміру ПМД.

Особливості забезпечення дітей-інвалідів

За загальним правилом аліменти на дитину-інвалідау 2020 році призначаються і стягуються згідно зі звичайним порядком, за винятком декількох особливостей. Ще на етапі розгляду справи про встановлення розміру аліментних платежів суд обов’язково враховує стан здоров’я неповнолітнього, як цього вимагає ст. 182 СКУ.

Окрім цього на батьків покладається обов’язок спільного погашення додаткових затрат на дитину, які можуть бути викликані в тому числі й хворобою сина, дочки. Дане питання регулюється ст. 185 СКУ. Законний представник, з яким проживає дитина, вправі звернутися з окремим позовом про стягнення додаткових витрат. Необхідність виплати компенсації може мати разовий, періодичний або регулярний характер.

Важливо!Додатковий захист дітей з інвалідністю передбачений також ЗУ №1404-VIIIвід 02.06.2016. Згідно з ч. 9 ст. 71 цього акту виконавець вживає низку обмежувальних заходів (заборона виїзду закордон, позбавлення права керувати автомобілем та ін.) стосовно боржників, які допустили виникнення заборгованості по перерахуванню аліментів за 4 та більше місяців. Проте якщо кошти утримуються в користь дитини-інваліда, для застосування цих санкцій достатньо наявності боргу, який сукупно перевищує 3 місячні платежі.

Після 01.01.2020 отримувачі аліментних нарахувань можуть розраховувати на надходження збільшених платежів внаслідок зростання розміру ПМД. Також позитивний вплив матиме перегляд показника мінімальної зарплати, яка з 1 січня становить близько 4800 гривень.

У випадку непогашення боргу по сплаті аліментів законодавець дозволяє застосовувати до боржника ряд заходів примусового характеру. Найперше держвиконавець виносить постанови про арешт коштів на рахунках боржника та про арешт майна. Вказані санкції можливі, якщо неплатник допустив утворення боргу, що перевищує сукупний розмір 3 місячних платежів.

Арештовані кошти на виявлених рахунках списуються, а якщо гроші відсутні, то погашення заборгованості здійснюється шляхом примусової реалізації цінних рухомих речей, нерухомості. В окремих випадках неплатника за постановою судді залучають до суспільно корисних робіт, плата за які відраховується на утримання дітей. Найбільш злісним порушникам загрожує притягнення до кримінальної відповідальності.

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.