Меню

Учебный календарь на 2020-2021 учебный год

Украинский учебный процесс в следующем периоде резко отличается от других стран. Даты каникул, в частности, начало и конец не совпадают из-за празднования в Украине католического Рождества. По этим причинам учебный календарь на 2020-2021 учебный год в Украине имеет кардинальные отличия. Вторую четверть учебного процесса

Навчальний календар на 2020-2021 навчальний рік

Український навчальний процес у наступному періоді різко відрізняється від інших країн. Дати канікул, зокрема, початок і кінець не збігаються через святкування в Україні католицького Різдва. З цих причин навчальний календар на 2020-2021 навчальний рік в Україні має кардинальні відмінності. Другу чверть навчального процесу можна

Размер стипендии в Украине в 2021 году

Молодые люди, которые выбрали дневную форму обучения в средних и высших учебных заведениях, могут претендовать на стипендию. Последний раз повышение размера денежной выплаты происходило в 2019 году. А какой будет стипендия в 2021 году в Украине? Попробуем узнать. Размер стипендий в 2020 году В

Каким будет ГНА в 2021 году?

ГИА – оценка знаний учащихся на предмет освоения ими образовательных программ. В течение длительного времени сдавалась за помощью тестирования или государственных экзаменов. В дальнейшем учащиеся средних школ, гимназий и других категорий будут сдавать ГНА в 2021 году непосредственно в форме ВНО. Какие изменения ожидают

Яким буде ДПА в 2021 році?

ДПА – оцінка знань учнів на предмет освоєння ними освітніх програм. Протягом тривалого часу здавалася за допомогою тестування або державних іспитів. Надалі учні середніх шкіл, гімназій та інших категорій здаватимуть ДПА у 2021 році безпосередньо у формі ЗНО. Які зміни очікують майбутніх студентів, пропонуємо

Розмір стипендії в Україні в 2021 році

Наразі всі молоді люди, які вибрали денну форму навчання в середніх та вищих навчальних закладах, можуть претендувати на стипендію. Останній раз підвищення розміру грошової виплати відбувалося у 2019 році. А якою буде стипендія в 2021 році в Україні? Спробуємо дізнатися. Розмір стипендій у 2020

Довідник ВУЗів України на 2021 рік

Щорічно надходити абітурієнтам стає набагато складніше, і в допомогу майбутнім студентам випускається видання в поміч щоб вибрати вузи України, довідник абітурієнта 2021. Розділ включає найрізноманітнішу інформацію від списку вищих і середніх навчальних закладів України до світової студентам в здачі ЗНО, рейтинг ВУЗів України 2021,

Справочник ВУЗов Украины на 2021 год

Ежегодно поступать абитуриентам становится гораздо сложнее, и в помощь будущим студентам выпускается издание в помощь чтобы выбрать вузы Украины справочник абитуриента 2021. Раздел включает самую разнообразную информацию от списка высших и средних учебных заведений Украины к всемирной студентам в сдаче ЕГЭ, рейтинг Вузов Украины

Популярні імена для дівчаток в 2021 році

Думаючи про те, як назвати дочку в 2021 році, батьки можуть скористатись церковним календарем, виходячи зі своїх особистих вподобань, сімейних традицій або моди. В будь-якому випадку, до цього питання слід віднестись зі всією серйозністю, адже ім’я накладає свій відбиток на усе подальше життя дитини.

Популярные имена для девочек в 2021 году

Думая о том, как назвать дочь в 2021 году, родители могут воспользоваться церковным календарем, исходя из своих личных предпочтений, семейных традиций или моды. В любом случае, к этому вопросу следует отнестись со всей серьезностью, ведь имя накладывает свой отпечаток на всю последующую жизнь ребенка.