Меню

Екологічний податок в 2020 році в Україні

Згідно європейських норм захисту довкілля, в України вже декілька років з суб’єктів господарювання стягується економічний податок. Так називається обов’язковий платіж, нарахований на підставі розрахунку реальних обсягів скидів,  відходів та викидів. Яким буде екологічний податок в 2020 році в Україні, та хто його має сплачувати, розповімо далі.

Єкологічний збір в Україні

Платники

 Згідно чинного законодавства екоподаток мають сплачувати всі юридичні особи, муніципальні установи, бюджетні підприємства та інші організації, що здійснюють певні види діяльності в нашій країні або за її межами.

Повний перелік тих, хто є платниками екологічного податку, наявний в т. 240 Податкового кодексу України. Серед видів діяльності, що приводять до нарахування обов’язкового платежу, є:

 • викиди нерухомими об’єктами забруднюючих речовин в повітря;
 • забруднення природних та штучних водойм шкідливими речовинами;
 •  розміщення відходів (крім тих, що мають йти на переробку та зберігаються на території об’єкту господарювання);
 • утворення та накопичення радіологічних відходів;
 • тимчасове зберігання радіологічних викидів понад нормованого часу.

 Зверніть увагу! Якщо промислова або комерційна будова була передана в оренду та наразів процесі своєї діяльності забруднює повітря, то платником екоподатку має бути орендар, а не власник нерухомості.

Ставки

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря на 2020 рік залишились без змін та мають нараховуватися, як і у минулому році. Базою для обрахування обов’язкового платежу по видам є:

 • всі види небезпечних речовин, що викидаються у повітря;
 • всі види небезпечних речовин, що скидаються у природні та штучні водойми;
 • всі види розміщених відходів (крім тих, що призначені для вторинної переробки);
 • всі види радіоактивних відходів, утворених підприємствами внаслідок своєї діяльності та розміщених на території понад установлений термін;
 • електрична енергія, що видобута на АЕС.

При оподаткуванні до розрахунку приймаються обсяги:

 • всіх вищезазначених відходів;
 • електроенергії, що була вироблена на АЕС.

Нижче представлений перелік речовин, які найбільше забруднюють довкілля разом зі ставками на екоподаток (розрахунок ставки на тонну речовини):

 • оксиди азоту — 2451,84 грн;
 • ангідриди сірчасті —2451,84грн;
 • бутиацетат 552,23 грн;
 • ацетон 919,69 грн;
 • тверді відходи 92,37 грн

та інші.

Повний перелік речовин, що вважаються шкідливими для довкілля з переліком податкових ставок, є на офіційному сайті податкової інспекції.

 Двоокис вуглецю

 Окремою строкою в Законі прописана постанова 2463,4 ПКУ, де екоподаток за викиди двоокису вуглецю становить 10,00 за тонну. До того ж і далі є чинною поправка до ст. 240 ПКУ, в якому є роз1’яснення щодо платників екологічного обов’язкового платежу:

 • якщо підприємство забруднює довкілля тільки двоокисом вуглецю у об’ємах до 500 тонн, воно НЕ є платником екологічного податку;
 • якщо підприємство забруднює довкілля тільки двоокисом вуглецю у об’ємах 500 тонн та вище, воно Є платником екологічного податку;
 • якщо підприємство забруднює довкілля двоокисом вуглецю у об’ємах до 500 тонн, та іншими забруднюючими речовинами, воно Є платником екологічного податку, але складає розрахунок тільки для інших забруднюючих речовин.

Приклади розрахунку

Стаття ПКУ надає типовий приклад розрахунку екологічного податку в Україні, за яким можна скласти розрахунок всіх видів викидів. Бухгалтер організації повинен дотримуватися рекомендацій Податкового кодексу та своєчасно проводити нарахування.

Надходження до держбюджета

 Для викидів у повітря

Для тих видів забруднень, які здійснюють викиди в повітря зі стаціонарних джерел, формула буде мати такий вигляд:

П

Пвс = S(Mi× Hпі)

і=1

де: Mi — це фактичний викид в тоннах окремої речовини і;

Hпі — ставка податку на викид цієї ж речовини.

Якщо на підприємстві діють декілька джерел надходження викидів, обов’язковий платіж треба розраховувати для кожного окремо, а потім сумувати.

Читайте також:  Необлагаемый минимум доходов граждан

 Для викидів у водойми

Податок з екології для викидів у водойми розраховується так:

п

Пс = S (Млі х Нпі х Кос),

і=1,

 У наведеній формулі ті ж самі складові, але добавилася ще одна складова — коефіцієнт Кос. Він дорівнює 1,5 для озер та ставків; а для інших водних об’єктів (річок, моря, тощо) він має значення 1,00.

Для розміщення відходів

 Стаття 249 п.6 передбачає нарахування платежу за розміщення відходів за наступною формулою:

п

Прв = S (Нпі х Млі х Кт х Ко)

і=1,

де

Прв — сума податку, розрахована для шкідливих речовин, що приймають участь у забрудненні довкілля;

Нпі — ставка податку для її-тої забруднюючої речовини;

Млі — обсяг забруднення ї-ю речовиною;

Кт — територіальний коригуючий коефіцієнт, залежить від місця скидання відходів;

Ко — коригуючий коефіцієнт. Дорівнює 3, якщо місце скидання відходів може забруднювати повітря або водойми. Якщо місце скидання безпечне, коефіцієнт дорівнює 1,00.

Надання розрахунку

Термін подання екологічного податку 2020 року сягає 40 днів від кінцевої дати звітного періоду. Таким чином, впродовж квітня, липня, жовтня та січня наступного року можна подавати звітність за 1,2,3,4 квартал відповідно.

 Треба звернути увагу, що згідно листа ДПС Україні від 11.01.2020 за номером 442/7/99-00-04-04-01-07 підприємства, що здійснили викиди в атмосферу двоокису вуглецю, заповнюють спеціальний Додаток 1, де окремо розраховується екологічний податок на двоокис вуглецю.

Якщо обсяг не перевищує зазначений об’єм, то підприємство не подає такий додаток, якщо в контролюючи органи буда передчасно надана відповідна Заява. Платники екологічних внесків, які не змогли з певних причин зареєструвати заяву, мають надавати її після кінцевого строку подання екодекларації, при цьому Додаток 1 не заповнюється.

Читайте також:  Податкові соціальні пільги на 2020 рік

 Зверніть увагу: для оплати податку за забруднення двоокисом вуглецю, в платіжці необхідно вказати код бюджетної класифікації 19011000. Сплати повинні відбуватися протягом 50 днів від закінчення звітного періоду.

Короткі пояснення

Підприємство, що має відходи у вигляді забруднюючих речовин та склало договір на утилізацію зі сертифікованим підприємством, не сплачуває екоподаток.

 Підприємство, що має зварювальну техніку, що працює на газовій суміші, є платником екоподатку, так як підприємство у своїй діяльності здійснює забруднення атмосферного повітря.

 Підприємства, що самостійно опалюють свої побутові та виробничі приміщення, є платниками екологічного податку, якщо викиди двоокисного вуглецю перевищують 500 тонн.

 Штрафи за ненадання декларації, за несплату екоподатку накладаються на підприємство в залежності від терміну. При затримці оплати до 30 календарних днів підприємство змушено буде сплачувати 10% штрафних санкцій від суми зобов’язання. Якщо термін затримки перевищує календарний місяць, сума штрафу складає 20% від нарахованої обов’язкової суми платежу.

Платники податку мають самостійно визначати об’єми викидів та ставки податків, виходячи з потужності джерел забруднення. Якщо в ході перевірки виявлено, що дані є некоректними та заниженими, до підприємства та виконавця розрахунку будуть задіяні штрафні санкції та можливе адміністративне впровадження.

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.