Меню

Яким буде екологічний податок в 2021 році в Україні

Охорона навколишнього середовища є одним з ключових напрямків діяльності міжнародного співтовариства, оскільки стрімкий розвиток промисловості став причиною забруднення ряду стратегічних природних ресурсів: води, повітря і надр. Саме тому щорічно укладається низка договорів, метою яких є консолідація сил кожної окремої країни для ефективної охорони природи.

Україна є учасницею більшості міжнародних угод, що, в свою чергу, знайшло закріплення в ряді нормативних документів. Яким буде екологічний податок в 2021 році в Україні та що змінилося в нормативних актах стало відомо вже сьогодні.

Яким буде екологічний податок в 2021 році в Україні

Документальний контроль з боку законодавства 2021

Діючі сьогодні нормативні документи в частині сплати екоподатку можна поділити на 2 великі групи:

 • ті, які регулюють охорону навколишнього середовища в цілому і адресовані абсолютно всім жителям України (заборона на розпалювання багать в заповідних зонах, заборона на збирання рослин, занесених до «Червоної книги» і т. д.);
 • ті, які адресовані окремим суб’єктам господарської діяльності, чия діяльність може стати причиною погіршення екологічної ситуації в регіоні або в країні.

Контроль першої групи суб’єктів здійснюється за фактом, тобто після вчинення правопорушення. Наприклад, гуляючи по заповіднику, група туристів розпалила багаття. Відразу ж після цього вони всі були притягнуті до адміністративної відповідальності.

Контроль же другої групи суб’єктів спрямований на запобігання негативним наслідкам. Для чого існують такі методи:

 • екологічний аудит, метою якого є перевірка підприємств на відсутність правопорушення у цій сфері;
 • екологічний податок, метою якого є компенсація за заподіяну навколишньому середовищу шкоду;
 • рентні платежі, такі як збір за використання води тощо.

Поняття, що собою представляє екоподаток допоможе зрозуміти правильність рішення з боку влади щодо його збільшення.

Екоподаток за викиди двоокису вуглецю – що це таке?

Екологічний податок – це обов’язковий платіж для передбачених законом суб’єктів господарської діяльности, який підлягає оплаті за:

 • забруднення водних ресурсів і атмосфери;
 • зберігання відходів і радіоактивних речовин
Читайте також:  Яким буде транспортний податок в 2021 році в Україні?

Щоб приватний чи інший бізнес став економний, керівнику підприємства потрібно буде самостійно контролювати ступень викидів до атмосфери чи інші її забруднення. У іншому разі підприємству прийдеться сплачувати великі гроші у кошик країни.

Поділ праці – ось головна відмінність наших комплексних пакетів. Хочете економити-пакет бізнес-ведіть базу самостійно, ми буде виконувати лише функції контролю. У пакеті преміум ми будемо вести вашу базу самостійно.

Хто платить екологічний податок?

Відповісти на питання, хто є платниками екологічного податку допоможе вивчення діючих законодавчих актів. На сьогоднішній час платниками податку є всі особи, якщо в результаті їх діяльності відбувається наступне.

Яким буде екологічний податок

Скидання забруднюючих речовин у водні ресурси

Водним кодексом передбачено гранично допустимий обсяг забруднюючих речовин, який заборонено перевищувати. Також необхідно враховувати вид речовини.

Якщо речовина значиться в списку забруднюючих, то для неї передбачена своя ставка, що обчислюється за обсягом шкідливих речовин в стічній воді. Якщо ж воно відсутнє в даному списку, то податок розраховується, виходячи з фактичної концентрації речовини у воді за стандартною ставкою, передбаченою ст.245 Податкового кодексу.

У 2021 році самі великі грошові суми будуть заплачені за викиди нітратів у водні ресурси. Екологічний податок за 1 тонну викидів складатиме 7909,77 грн.

Викид шкідливих речовин в атмосферу

Статтею 243 Податкового кодексу передбачено основні шкідливі речовини та податкову ставку за 1 тонну кожного з них. Якщо речовина не має класу небезпеки і не увійшло в список, то податкова ставка обчислюється виходячи з безпечного рівня впливу.

Наприклад, екоподаток за викиди двоокису вуглецю в кількості 1 тонна у 2021 році становитиме 10 грн. Самими дорогими стануть викиди ртуті та свинця до атмосфери. Вони становитимуть 103931,28 грн. кожний. Повний перелік ставки податку за викиди в атмосферне повітря на 2021 рік розміщено на офіційному сайти податкової інспекції та бухгалтерських вісниках.

Також платники екологічного податку будуть поповнювати державний кошик за тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

Читайте також:  Единый налог на 2022 год в Украине

Винятком з правил є вторинна сировина (відходи). Згідно норм діючого законодавства вона не обкладається податком.

При цьому, зобов’язання сплати екологічного податку не залежить від мети діяльності особи або форми оподаткування (наприклад, сплата єдиного податку не звільняє від сплати екологічного податку). Зобов’язання поширюється в тому числі і на бюджетні, неприбуткові та інші подібні організації.

Звільнення від сплати податку

Податок за створення та зберігання радіоактивних відходів не поширюється на суб’єктів сфери використання ядерної енергії, які до подання звіту уклали договір про повернення джерела іонізуючого випромінювання підприємству-виробнику за межі України, або ж працюють з іонізуючими відходами, що утворилися через аварію на Чорнобильській АЕС.

Також у зв’язку зі змінами до Податкового кодексу від сплати екологічного податку звільнено:

 • суб’єкти, на території яких тимчасово зберігаються відходи, тобто всі види житлово-комунальних підприємств (Міністерство природи наполягло на тому, що контейнери для побутових відходів не є кінцевим місцем їх утилізації, а тому окремим указом були внесені відповідні зміни);
 • суб’єкти, які володіють транспортним засобом, який здійснює викид в атмосферу шкідливих речовин. За них тепер даний податок оплачують податкові агенти.

Сучасну базу оподаткування складають:

 • вид і обсяг шкідливих речовин в стічній воді;
 • вид і обсяг шкідливих речовин викидаються в атмосферу або їх рівень впливу;
 • категорія та обсяг радіоактивних відходів;
 • клас і обсяг відходів.

Розмір сплати податку

Розмір сплати податку визначається статтями 243-248 ПКУ для кожного виду забруднення і становить 100% від ставки за кожен вид забруднення навколишнього середовища залежно від об’єкта забруднення, виду та обсягу шкідливих речовин.

Екологічний податок в Україні

Термін подання екологічного податку 2021

Кожен суб’єкт, на якого поширюється екологічний податок двоокис вуглецю чи інший вид зобов’язаний протягом 40 календарних днів з дня закінчення звітного кварталу подати самостійно або скориставшись послугами бухгалтера податкову декларацію, форму якої затверджено ДФС. У неї заносяться:

 • дані про платника податків (код ЄДРПОУ, код виду економічної діяльності, адреса, телефон, факс тощо).
 • табличні дані щодо визначення різновиду забруднення і суми, яка підлягає оплаті.
 • також треба вказати обставини про зміну суми екоподатку.
Читайте також:  ПДФО у 2022 році в Україні

Термін подання екологічного податку 2021 аналогічний попередньому року. Екологічний податок підлягає оплаті протягом 10 днів після закінчення граничного терміну подання декларації.

Відповідальність за порушення вимог законодавства

За неправомірні дії, пов’язані з поданням декларації та сплати екологічного податку передбачені штрафні санкції:

 • за несвоєчасну оплату податку – 10% від суми нарахованого податку;
 • за умисне зменшення суми податку – 25% від суми податку;
 • за неповну оплату податку – від 3% до 5% від суми податку.

Кінцеві суми дуже високі. Саме тому платники податку заздалегідь готуються для його сплати.

Резюме

В новому 2021 році як і в попередньому відбулися зміни щодо сплати екоподатку. Деякі показники збільшилися у зв’язку зі скрутним становищем екології. Інформація про нововведення розміщена на офіційному сайті податкової інспекції та бухгалтерських вісниках. Для тих, хто не знає, як розраховувати показник пропонуємо звернути увагу на приклад розрахунку екологічного податку в Україні, який розбирається на тематичних форумах.

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.