Меню

Зразок штатного розпису на 2022 рік

Не зважаючи на те, що багато хто каже, що нічого позитивного в Україні не відбувається, ніякі реформи не впроваджуються, але це не зовсім так. Зміни відбуваються хоч і не так швидко, як цього б хотілося. В штатний розпис на 2022 рік в Україні потрібно вносити нові оклади, бо зарплата почала нарешті зростати.

Відповідно до законодавства цей документ має розроблятися в кожній установі, компанії, на заводі. В нього повинні заноситися назви й чисельність посад, розмір ставки.штатний розпис

Мета створення

В кодексі про працю передбачено, що трудовий договір, може бути скасований власником в разі скорочення чисельності робітників. Така подія не може відбутися, якщо на підприємстві не має штатного розпису. Посадові інструкції також розробляються на основі цього документа. Їх складають для кожної посади, кваліфікація та назви підбираються у відповідності до спеціального довідника.

Облік штатних одиниць проводять, користуючись інструкцією статистики, дія котрої поширюється на осіб, що використовують найману працю. До них належать компанії, їх філії та представництва, заводи, установи, підприємці.

Період дії документа обов’язково мають вказувати бюджетні установи, інші можуть їм користуватися, поки не відбудуться зміни, які стосуються чисельності співробітників, структури компанії, розміру окладу.

Аби затвердити штатний розпис створюється наказ, де ставиться дата введення його в дію. За відсутність документа передбачений штраф у розмірі мінімальної зарплатні. трудовий договір

Зразок розпису

Для установ, що отримують кошти з бюджету, розроблена типова форма документа, яка була затверджена ще у 2002 році міністерством фінансів. Цей штатний розпис включає:

 • структуру установи;
 • кількість посад;
 • оклад;
 • надбавки та доплати;
 • місячний та річний фонд зарплатні.

Типової форми для підприємств немає, її неважко зробити самостійно, якщо взяти за основу зразок штатного розпису на 2022 рік, та не забувати про те, що в ньому має бути зазначений код за ЄДРПОУ, назва компанії й документа, номер та дата наказу, підпис керівника, його ПІБ.

Читайте також:  План роботи сільської бібліотеки на 2021 рік

Зразок розпису, яким можуть користуватися підприємства, подібний до того, що розроблений для бюджетних установ. У 2012 він трохи змінився, додалася ще одна позиція – код за класифікатором професій. Зберігається документ три роки. Для державних підприємств, де створюється архівний фонд, термін, складає аж 75.

Штатний розпис сільської ради на 2022 рік повинен бути затверджений вже в січні. Але при його розробці необов’язково використовувати форму, що встановлена для бюджетних установ.

Внесення змін

Інколи не має необхідності в створенні нового штатного розпису. В такому разі затверджується наказ, в якому наводяться всі зміни, що потрібно внести у документ. Підставами для такого рішення є:

 • реорганізація компанії;
 • інший вид діяльності;
 • оптимізація структури.

При звільненні працівника посада, яку він займав, видаляється, лише якщо вона скорочена у зв’язку зі зменшенням роботи чи обсягів виробництва. Якщо на підприємстві відбуваються суттєві зміни, доведеться робити новий штатний розпис. Збільшення окладів, місячного фонду зарплати є однією з головних підстав для створення документа.

Державою не встановлені вимоги до того, скільки разів вносити зміни. Тимчасове переведення співробітника на скорочений робочий день або тиждень не потребує коригувань у штатному у штатному розписі. Одну додаткову одиницю можна затвердити наказом по підприємству. Якщо вносяться зміни до документа працівників попереджують про це за два місяці до запланованої події.Внесення змін

Етапи створення

Бланки штатного розпису на 2022 рік не варто шукати магазинах, зразок легко знайти на бухгалтерських сайтах. На малих підприємствах саме ці спеціалісти займаються розробкою та заповнюють такі документи. У великих компаніях обов’язки створення покладаються на відділи кадрів.

Штатний розпис обов’язково містить заголовок та гриф затвердження. Далі йде сам текст. Процес складання документу потрібно починати з визначення структури компанії або фірми. Найменування підрозділу впливає на отримання пільг за списками. Вид оплати праці потрібно брати з колективного договору, котрий також має бути на підприємстві навіть, якщо на ньому відсутня профспілка.

Читайте також:  Публичная Кадастровая карта Украины 2021, Держгеокадастр

Далі встановлюються посади, включно з тими, що зайняті сумісниками. Назва штатним одиницям присвоюється відповідно до Класифікатора професій. Після цього розраховується чисельність. Кількість одиниць встановлюється в залежності від потреби на підприємстві. На одній посаді може працювати 2 людини по половині ставки кожна.

Складаючи розпис на 2022 рік, потрібно не забувати, що оклад працівника не може бути меншим за мінімальний. Не виконавши це правило, керівники підприємства можуть отримати штраф, що в десятеро вищий за ставку. За окремими посадами вказуються доплати, що надаються постійно, разові виплати заносити не потрібно.

Проект розпису потрібно узгодити з начальниками цехів та керівниками відділів. Потім на підприємстві створюється наказ. Затвердити документ дозволяється просто на ньому грифом.

Особливості заповнення

Існує спеціальний порядок, який обов’язково повинна знати людина, що відповідає за створення штатного розпису. Першою в документі має стояти посада керівника. На заводі це може бути директор, в установі – начальник, у сільській раді – голова, в аптеці та магазині завідувач.

На великому підприємстві створюються підрозділи, де у керівника є заступники з економіки, виробництва, збуту та матеріально-технічного постачання. Відділ кадрів складається з начальника та декількох інспекторів. В бухгалтерії, крім головного є рядові спеціалісти. На заводах до підрозділів належать конструкторське бюро, технологічний та економічний відділи. Весь штат малого підприємства іноді складатися з 5 осіб та навіть менше.

У кінці розпису зазначаються некваліфіковані посади – прибиральниці, двірники, технічні та підсобні працівники.

На підставі цього документу директор приймає рішення прийняти на роботу нову людину, перевести на інше місце або звільнити працівника. Відповідно до штатного розпису встановлюється ставка або посадовий оклад. Керуючись документом відділ кадрів підбирає персонал, видає накази, оформлює документацію.начальник на роботі

Які зустрічаються помилки?

Усі посади, що заносяться у штатний розпис, повинні відповідати класифікатору професій, що запровадили у 2010 році. Деякі назви зазнали змін, другі взагалі були скасовані. Не можна додавати до однієї посади найменування іншої типа бухгалтер касир, водій-експедитор, бо з часом таким робітникам доведеться звертатися до відділу кадрів, аби виправити помилку, бо вона призведе до проблем під час призначання пенсії.

Читайте також:  Комментируемый УПК РФ по состоянию на 2022 год

В довіднику є розділи, до першого належать керівники, до другого спеціалісти, в третьому розміщуються професіонали, в останньому дев’ятому – найпростіші.

Якщо в штатному розписі стоїть однаковий оклад у головного бухгалтера, начальника виробничого відділу та прибиральниці, це є порушення Кодексу про працю.

Грубою помилкою є невідповідність тарифної ставки до затвердженого мінімуму. При нарахуванні зарплатні суміснику за основу береться повний оклад та робочий час у фактично відробленому розмірі. Не можна встановлювати його нижче, бо це вважається невідповідністю до ст. 95 Кодексу. Порушенням є також покладання на співробітника додаткових обов’язків, що не передбачені законодавством про працю. Штатний розпис для підприємств у 2022 році не повинен містити такі помилки.

Що потрібно знати фізичним особам

В Україні спеціалісти, кваліфіковані робітники посідають посади не лише в компаніях, фірмах, бюджетних установах, на заводах, але й у приватних підприємців. Особи, що використовують у своїй діяльності найманих працівників, також мають розробляти штатний розпис на 2022 рік для ФОП не залежно від кількості співробітників.

Тим, хто займайтесь торгівлею, потрібно вказувати точки продажу, виробництвом – підрозділи. В документі мають міститися:

 • назва посади;
 • код за класифікатором;
 • кількість одиниць;
 • оклад.

Якщо спеціалісту або кваліфікованому робітнику виплачується надбавка, її потрібно внести до штатного розпису разом з місячним та річним фондом зарплатні. Під час податкової перевірки у приватного підприємця також можуть вимагати штатний розпис. За відсутність доведеться сплатити чималий штраф. Тож на початок 2022 потрібно створити цей документ у відповідності до Класифікатора професій та Кодексу про працю.спеціалісту або кваліфікованому робітнику...

Залиште коментар:

Ваш адрес email не будет опубликован.